Bøger af Christoffer Nielsen

Mine bøger

“Small Business Valuation” er en bog for dem, som ønsker at få en forståelse af hvilke forskelle, der ligger i de forskellige værdiansættelser. Værdiansættelser af virksomheder, hvor forretningspartnerne er enige med hinanden og hvor de er i ”begyndelsen af ægteskabet” er forholdsvis lette, i forhold til når værdiansættelsen sker som led i en partnerskabsopløsning, nøjagtigt som ved en skilsmisse i et ægteskab. Denne bog beskriver helt almindelige scenarier, så du som forretningspartner eller potentiel køber af en virksomhed, lærer at opdage de ”røde flag” i tide og dermed får truffet de rigtige beslutninger. Omtrent halvdelen af bogen specificerer sig med værdiansættelsesmetoder, og den anden del fokuserer på de røde flag og hvordan du undergår dem ved en virksomhedsvurdering.

 

De 8 trin skal ses som otte forskellige strategier, som du kan følge for at øge værdien af din virksomhed. Alle virksomheder har nøjagtigt den værdi, som en anden person er villig til at betale for dem. Formålet med disse strategier, er derfor at øge den opfattede værdi blandt de købere, som er villige til at betale mest for din virksomhed. Ikke overraskende, vil denne køber sandsynligvis ende med at være en af dine konkurrenter, og derfor er to af de otte strategier relateret til konkurrencen. Af de resterende strategier, er fire af dem direkte eller indirekte relateret til at mindske risiciene, som er forbundet med at eje mindre virksomheder. Bogen indeholder også et 9. kapitel, der gennemgår de mest basale misforståelser og blandt andet diskuterer, hvorfor sælgerfinansiering ikke er blandt de otte strategier.

En værdiansættelse af virksomhed, er den proces, som er klarlægger en virksomheds mest realistiske og sandsynlige værdi, i en virksomhedshandel mellem to uafhængige parter, som er lige motiverede til at indgå en handel. En kvalificeret værdiansættelse af en virksomhed, bør være udarbejdet efter normerne for både indre værdi og uvildig reformulering samt normalisering af regnskabet. Den egentlige udregning af virksomhedens værdi, er faktisk ret simpel og hurtig at lave, og det er typisk også det du får, når du bestiller en værdiansættelse online, uden at få et fysisk besøg og inspektion. Processen med at reformulere årsregnskabet, sammen med vægtningen og brugen af de forskellige værdiansættelsesmetoder, er det, som kræver den største tid og kompetence af hele virksomhedsvurderingen. Selve reformuleringen og normaliseringen af årsregnskabet er nemlig ofte den del, der påvirker værdiansættelsen mest. Af samme årsag bør en virksomhedsvurdering kun betragtes som reel og pålidelig, når den er udført korrekt, uafhængigt og upartisk.

De mest anvendte metoder til værdiansættelse af en virksomhed er: Markedsmetoden, indkomstmetoden og substansmetoden. De har hver især sine styrker, svagheder og deres enkelte underkategorier. Det skal bemærkes at ingen værdiansættelsesmetode i sig selv, kan stå alene ved vurderingen af en virksomhed. De skal derfor ses i et samspil med hinanden, vægtet efter virksomhedens type.

Markedsmetoden tager ikke højde for virksomhedens lønsomhed eller den sande værdi af aktiverne, som uden tvivl er de vigtigste aspekter at inddrage, ved værdiansættelsen af virksomheder. Derfor afspejler de fleste værdiansættelser, som er udarbejdet efter markedsmetoden, ikke den indre værdi.

Indkomstmetoden tager ikke højde for de aktiver, som virksomheden ejer. Derfor vil virksomheder med mange aktiver få en vildledende værdiansættelse.

Substansmetoden tager omvendt ikke hensyn til selve lønsomheden. Af den årsag vil meget lønsomme virksomheder får en forkert værdiansættelse, ved udelukkende at bruge denne metode.

Ønsker du at bruge et billigere alternativ, eller måske endda selv forsøge at værdiansætte virksomheden?

Du risikerer at tabe en eventuel retssag, fordi din værdiansættelse ikke er holdbar.

Du risikerer at konflikten mellem dig og din modpart aldrig bliver løst, hvilket kan skade forholdet mellem jer.

Du risikerer at blive snydt, når du indtræder eller udgår af et partnerskab.

Fortæl os, hvordan vi kan hjælpe dig

Kontaktformularen virker ikke, send venligst en email til [email protected]

´
´