Om cookies

INTRODUCTION

We may use cookies, web beacons, tracking pixels, and other tracking technologies when you visit our website, including any other media form, media channel, mobile website, or mobile application related or connected to help customize the Site and improve your experience.

You are encouraged to periodically review this Cookie Policy to stay informed of updates. You will be deemed to have been made aware of, will be subject to, and will be deemed to have accepted the changes in any revised Cookie Policy by your continued use of the Site after the date such revised Cookie Policy is posted.

USE OF COOKIES

A “cookie” is a string of information which assigns you a unique identifier that we store on your computer. Your browser then provides that unique identifier to use each time you submit a query to the Site. We use cookies on the Site to, among other things, keep track of services you have used, record registration information, record your user preferences, keep you logged into the Site, facilitate purchase procedures, and track the pages you visit. Cookies help us understand how the Site is being used and improve your user experience.

TYPES OF COOKIES

The following types of cookies may be used when you visit the Site:

Advertising Cookies

Advertising cookies are placed on your computer by advertisers and ad servers in order to display advertisements that are most likely to be of interest to you. These cookies allow advertisers and ad servers to gather information about your visits to the Site and other websites, alternate the ads sent to a specific computer, and track how often an ad has been viewed and by whom. These cookies are linked to a computer and do not gather any personal information about you.

Analytics Cookies

Analytics cookies monitor how users reached the Site, and how they interact with and move around once on the Site. These cookies let us know what features on the Site are working the best and what features on the Site can be improved.

Our Cookies

Our cookies are “first-party cookies”, and can be either permanent or temporary. These are necessary cookies, without which the Site won’t work properly or be able to provide certain features and functionalities. Some of these may be manually disabled in your browser, but may affect the functionality of the Site.

Personalization Cookies

Personalization cookies are used to recognize repeat visitors to the Site. We use these cookies to record your browsing history, the pages you have visited, and your settings and preferences each time you visit the Site.

Security Cookies

Security cookies help identify and prevent security risks. We use these cookies to authenticate users and protect user data from unauthorized parties.

Site Management Cookies

Site management cookies are used to maintain your identity or session on the Site so that you are not logged off unexpectedly, and any information you enter is retained from page to page. These cookies cannot be turned off individually, but you can disable all cookies in your browser.

OTHER TRACKING TECHNOLOGIES

In addition to cookies, we may use web beacons, pixel tags, and other tracking technologies on the Site to help customize the Site and improve your experience. A “web beacon” or “pixel tag” is tiny object or image embedded in a web page or email. They are used to track the number of users who have visited particular pages and viewed emails, and acquire other statistical data. They collect only a limited set of data, such as a cookie number, time and date of page or email view, and a description of the page or email on which they reside. Web beacons and pixel tags cannot be declined. However, you can limit their use by controlling the cookies that interact with them.

CONTACT US
Use the form on this website, or the contact info in the website foot.

En værdiansættelse af virksomhed, er den proces, som er klarlægger en virksomheds mest realistiske og sandsynlige værdi, i en virksomhedshandel mellem to uafhængige parter, som er lige motiverede til at indgå en handel. En kvalificeret værdiansættelse af en virksomhed, bør være udarbejdet efter normerne for både indre værdi og uvildig reformulering samt normalisering af regnskabet. Den egentlige udregning af virksomhedens værdi, er faktisk ret simpel og hurtig at lave, og det er typisk også det du får, når du bestiller en værdiansættelse online, uden at få et fysisk besøg og inspektion. Processen med at reformulere årsregnskabet, sammen med vægtningen og brugen af de forskellige værdiansættelsesmetoder, er det, som kræver den største tid og kompetence af hele virksomhedsvurderingen. Selve reformuleringen og normaliseringen af årsregnskabet er nemlig ofte den del, der påvirker værdiansættelsen mest. Af samme årsag bør en virksomhedsvurdering kun betragtes som reel og pålidelig, når den er udført korrekt, uafhængigt og upartisk.

De mest anvendte metoder til værdiansættelse af en virksomhed er: Markedsmetoden, indkomstmetoden og substansmetoden. De har hver især sine styrker, svagheder og deres enkelte underkategorier. Det skal bemærkes at ingen værdiansættelsesmetode i sig selv, kan stå alene ved vurderingen af en virksomhed. De skal derfor ses i et samspil med hinanden, vægtet efter virksomhedens type.

Markedsmetoden tager ikke højde for virksomhedens lønsomhed eller den sande værdi af aktiverne, som uden tvivl er de vigtigste aspekter at inddrage, ved værdiansættelsen af virksomheder. Derfor afspejler de fleste værdiansættelser, som er udarbejdet efter markedsmetoden, ikke den indre værdi.

Indkomstmetoden tager ikke højde for de aktiver, som virksomheden ejer. Derfor vil virksomheder med mange aktiver få en vildledende værdiansættelse.

Substansmetoden tager omvendt ikke hensyn til selve lønsomheden. Af den årsag vil meget lønsomme virksomheder får en forkert værdiansættelse, ved udelukkende at bruge denne metode.

Ønsker du at bruge et billigere alternativ, eller måske endda selv forsøge at værdiansætte virksomheden?

Du risikerer at tabe en eventuel retssag, fordi din værdiansættelse ikke er holdbar.

Du risikerer at konflikten mellem dig og din modpart aldrig bliver løst, hvilket kan skade forholdet mellem jer.

Du risikerer at blive snydt, når du indtræder eller udgår af et partnerskab.

Fortæl os, hvordan vi kan hjælpe dig

Kontaktformularen virker ikke, send venligst en email til [email protected]

´
´