Hvorfor vores værdiansættelse kan forsvares i retten

Hvorfor vores værdiansættelse kan forsvares i retten

Intet på denne hjemmeside skal sidestilles med juridisk rådgivning.

1. Vi har en politik om antikorruption, hvilket, så vidt vi ved, ingen af vores kollegaer i branchen endnu har. Det er noget vi bestemt anbefaler andre også at vedtage. Når to modparter har hver deres advokat, og dermed bliver partiske, så opstår der en mistro mellem dem. Det er ikke tilfældet hos os, på grund af vores meget strenge 3-trins antikorruptionspolitik. Det øger derfor vores troværdighed i retten.

2. Et forskelligt valg af værdiansættelsesmetode skaber en forskellig værdiansættelse af virksomheden. Kan du se problemet? Nielsen Valuation Group er en autoritet, inden for den ellers lille nichebranche for virksomhedsvurdering i Europa og Nordamerika. Vi udfører ikke fejlbehæftede værdiansættelser, der let kan omvurderes.

3. Det gamle koncept om ”generalisering” versus ”specialisering” er stadig yderst aktuelt. Et vidnesbyrd fra en ekspert foretages sjældent af generalister, netop fordi at de er generalister og ikke specialister.

4. Ejeren af Nielsen Valuation Group, som er aktiv engageret i forretningen, er også forfatter til bogen ”Small Business Valuation”, som er en af de to kendte bøger, der specifikt fokuserer på værdiansættelsen af mindre virksomheder. Det er nemlig væsentligt anderledes end at værdiansætte større virksomheder. Den anden bog er skrevet af Lawrence W. Tuller i 2008. Værdiansættelse af små virksomheder påvirkes mere af interne faktorer i virksomheden, mens de større virksomheder er mere påvirket af selve samfundsøkonomien.

5. Vores værdiansættelser er blevet respekteret i en sådan grad, at selv virksomheder til en værdi over en milliard amerikanske dollars, har valgt at gå med vores værdiansættelse. Dette på trods af, at de selv har de juridiske og økonomiske muskler til at udføre vurderingen, og med en mindre virksomhed som modpart. I dette specifikke tilfælde, blev fem jobs samtidig reddet. Vi har for nylig haft endnu en profileret sag i High Court of Justice (London). Det var i forbindelse med en retssag om et internationalt selskab, hvor vi faktisk gik imod en af de største finansielle virksomheder i Storbritannien. Sagen er nu offentlig optegnet – spørg os endelig efter den, så viser vi dig hvordan sagen ser ud, når en tilsyneladende god værdiansættelse bliver modsagt af Nielsen Valuation Group i retten.

6. Vi giver ingen mulighed for den juridiske modpart, at så tvivl om vores objektivitet. Det vil samtidig også være ret svært at sige om nogen, som også har en interesse i at forhandle om virksomheden. Begrebet at være upartisk eller uvildig, tages normalt meget alvorligt i retten, uanset retspraksis eller lovgrundlaget.

7. Vi udfører altid inspektioner og interviews på virksomhedens lokation. Online værdiansættelser kan sjældent bruges i retten, fordi de er for lette for modparten af skyde ned. Hvis vurderingsmanden ikke besøger virksomheden fysisk, så kan det kun kategoriseres som en online værdiansættelse.

8. Vi tager betaling på forhånd, hvilket betyder, at vores kunder ikke kan bruge betalingen til at påvirke os. Vi foretager rigtig mange værdiansættelser, og af og til bliver vi spurgt, om vi kan nå frem til et bestemt beløb. Til det har vi et standardsvar: ”Det ved vi ikke, før vi har udført værdiansættelsen. Og da du skal betale på forhånd, er chancerne for at du ikke bliver tilfreds, hvis du på forhånd har anmodet om eller bestilt en bestemt virksomhedsværdi, meget høje.” Det er sådan set også mere eller mindre definitionen på korruption.

9. Vi baserer aldrig en værdiansættelse på noget, der kunne afvises som rygter eller påfund. Det vil nemlig give den anden parts repræsentant, muligheden for, at så tvivl om vores vurdering. Domstole i USA og Storbritannien har mere eller mindre en nultolerance, når det gælder om den slags bevisførelse. Noget som begrænser, men ikke udelukker, muligheden for at anvende markedsmetoden. Det kan tænkes at domstolene deler vores holdning, om at en værdiansættelse ikke er pålidelig, så længe den ikke er skabt på grundlag af mere end én værdiansættelsesmetode. Noget som i så fald umuliggør det for den anden part, bare at benytte sig af en enkelt vurderingsmetode – som eksempelvis den, der er mest gunstig fra deres synspunkt.

10. Selv om værdiansættelsen ikke skulle ende med at blive brugt som et bevis i en retssag, så er det med stor sandsynlighed stadig meningsløst at få udarbejdet en værdiansættelse fra et firma, som den anden part alligevel ikke respekterer eller finder pålidelig. Det løser jo lige præcis ikke jeres uenigheder.

En værdiansættelse af virksomhed, er den proces, som er klarlægger en virksomheds mest realistiske og sandsynlige værdi, i en virksomhedshandel mellem to uafhængige parter, som er lige motiverede til at indgå en handel. En kvalificeret værdiansættelse af en virksomhed, bør være udarbejdet efter normerne for både indre værdi og uvildig reformulering samt normalisering af regnskabet. Den egentlige udregning af virksomhedens værdi, er faktisk ret simpel og hurtig at lave, og det er typisk også det du får, når du bestiller en værdiansættelse online, uden at få et fysisk besøg og inspektion. Processen med at reformulere årsregnskabet, sammen med vægtningen og brugen af de forskellige værdiansættelsesmetoder, er det, som kræver den største tid og kompetence af hele virksomhedsvurderingen. Selve reformuleringen og normaliseringen af årsregnskabet er nemlig ofte den del, der påvirker værdiansættelsen mest. Af samme årsag bør en virksomhedsvurdering kun betragtes som reel og pålidelig, når den er udført korrekt, uafhængigt og upartisk.

De mest anvendte metoder til værdiansættelse af en virksomhed er: Markedsmetoden, indkomstmetoden og substansmetoden. De har hver især sine styrker, svagheder og deres enkelte underkategorier. Det skal bemærkes at ingen værdiansættelsesmetode i sig selv, kan stå alene ved vurderingen af en virksomhed. De skal derfor ses i et samspil med hinanden, vægtet efter virksomhedens type.

Markedsmetoden tager ikke højde for virksomhedens lønsomhed eller den sande værdi af aktiverne, som uden tvivl er de vigtigste aspekter at inddrage, ved værdiansættelsen af virksomheder. Derfor afspejler de fleste værdiansættelser, som er udarbejdet efter markedsmetoden, ikke den indre værdi.

Indkomstmetoden tager ikke højde for de aktiver, som virksomheden ejer. Derfor vil virksomheder med mange aktiver få en vildledende værdiansættelse.

Substansmetoden tager omvendt ikke hensyn til selve lønsomheden. Af den årsag vil meget lønsomme virksomheder får en forkert værdiansættelse, ved udelukkende at bruge denne metode.

Ønsker du at bruge et billigere alternativ, eller måske endda selv forsøge at værdiansætte virksomheden?

Du risikerer at tabe en eventuel retssag, fordi din værdiansættelse ikke er holdbar.

Du risikerer at konflikten mellem dig og din modpart aldrig bliver løst, hvilket kan skade forholdet mellem jer.

Du risikerer at blive snydt, når du indtræder eller udgår af et partnerskab.

Fortæl os, hvordan vi kan hjælpe dig

Kontaktformularen virker ikke, send venligst en email til [email protected]

´
´