Vores antikorruptionspolitik

Antikorruptionspolitik

1. Hvis vurderingsmanden oplever upassende forsøg på at påvirke værdiansættelsen, skal modparten straks informeres om dette. Det vil samtidig også blive dokumenteret i værdiansættelsesdokumentet. Det er nemlig ikke tilladt at fortælle vurderingsmanden, hvad man synes at virksomheden er værd. Det samme gælder andre handlinger, der kan sidestilles med at påvirke vurderingsmandens værdiansættelse.

2. Der skal betales forud før vi påbegynder værdiansættelsen. Af den årsag bliver det netop ligegyldigt, hvem af forretningspartnerne det er, som betaler for værdiansættelsen, da vi så ikke kan påvirkes af betalingen. Du vil naturligvis stadig møde os personligt, inden vi kræver nogen form for betaling.

3. For at modvirke en eventuel indflydelse fra en part, besvarer vi ikke nogen spørgsmål, som opstår efter at selve interviewet er afsluttet. Vi opfordrer derfor til at stille så mange spørgsmål som muligt under interviewet, og i de tilfælde hvor spørgsmålet ikke kan besvares med det samme, vil vi undersøge spørgsmålet når interviewet er afsluttet. Vi besvarer derfor ikke nye spørgsmål, som opstår efter at interviewet er afsluttet. Hvis den kvalitative vurdering var ”bestilt arbejde”, vil man ofte modtage rådgivning før, under og efter interviewet – vi rådgiver bare først efter interviewet er overstået og når vi har modtaget vores betaling.

Hvorfor er en værdiansættelse uden en politik om antikorruption ikke troværdig?

Værdiansættelser, som er udført uden en antikorruptionspolitik, er nøjagtigt lige så troværdige som din modparts advokat. Det er ikke det samme som at sige, at advokater slet ikke er troværdige. Men en advokats opgave er at beskytte sin parts interesser og derfor har advokater som oftest en forudindtaget holdning. Advokater nægter sjældent, at de kun er der for sin part og dennes juridiske behov. Der findes endda tilfælde, hvor det er direkte ulovligt for advokaten, at hjælpe eller støtte modparten i en sag. Men når det kommer til ekspert vidnesbyrd, så er det meningen at eksperten ikke skal være forudindtaget, men helt neutral og upartisk. Det er dog de færreste værdiansættelser af virksomheder, der rent faktisk ender i retten, da de udelukkende danner grundlag for en virksomhedshandel eller lignende transaktion. Selve forhandlingen kunne dog godt minde om en forhandling i retten, og hvis virksomhedsforhandlingen ikke lykkes mellem dig og din modpart, vil næste trin være at få jeres advokater til at fortsætte forhandlingen. Kan de heller ikke nå til enighed, vil sagen normalt blive indbragt for retten. Påstanden om at en værdiansættelse er partisk, er en af de indsigelser vi oftest støder på. Som regel er påstanden heller ikke forkert, og det er typisk årsagen til, at forhandlingerne mislykkes. Vi har nedenfor opstillet to fiktive scenarier for, hvorfor værdiansættelser uden en antikorruptionspolitik kan manipuleres til enten at resultere i en højere eller lavere værdi.

Scenarie 1:

John Doe’s Kunst ApS er Johns livsværk, som han er utrolig stolt over, med sine 25 års erfaring som kunstmaler. Han har blandt andet et kunststudie på Manhattan, men hans forretning går knap nok i break even, på grund af hans lave salg og meget dyre husleje. Det er på trods af, at han ikke engang har udbetalt løn til sig selv, siden han flyttede studiet ud af sit private hjem og til Manhattan. En af Johns bekendte, som også interesserer sig for kunst, har udvist interesse for at købe sig ind i Johns forretning, men på betingelse af at de skulle dele Johns kunststudie. Det er præcis det, som John har brug for. Ikke kun for at forretningen skal overleve, men også for at hans drøm kan fortsætte.

Han får fat i en vurderingsmand, men da spørgsmålene begynder at koncentrere sig om virksomhedens økonomi, begynder John at blive defensiv og leder samtalen tilbage på, hvor fantastiske hans malerier er og hvor god en placering studiet har på Manhattan. Selvom at de to elementer naturligvis løfter værdiansættelsen, kan man bare ikke komme udenom, at de økonomiske resultater aldrig må udeblive af virksomhedsvurderingen. Når værdiansættelsen så er udført og fremsendt til John, vil han formentlig opfatte det som om, at vurderingsmanden ikke lagde den rette vægt på, hvor stort et arbejde han lægger i sin kunst – og måske tænke at vurderingsmanden slet ikke forstår sig på kunst. Derfor ytrer han, at han er utilfreds med værdiansættelsen, fordi det ikke var den værdi han havde forventet. Han nægter derfor at betale fakturaen, indtil værdiansættelsen passer med den værdi, som han selv synes han fortjener, efter 25 års hårdt slid for at skabe kunst. Vurderingsmanden ændrer derfor værdien i dokumentet, bare for at få det overstået og modtage sin betaling.

Scenarie 2:

John Doe Møbelfabrik A/S er en familiejet virksomhed, som blev startet tilbage i 1948. Fabrikken er på 8000 kvadratmeter og ligger placeret på familiens ejendom. Fabrikken har desuden flere nye produktionsmaskiner. Da det er en produktionsvirksomhed, fylder aktiverne en stor del af regnskabet. Jane Doe, Johns kone, vil gerne skilles, og derfor forsøger John at finde den vurderingsmand, der kan give virksomheden den laveste værdiansættelse. Selvom lovgrundlaget for skilsmisser er en helt anden sag, så bør det ikke ændre noget som helst, når det kommer til værdiansættelse af virksomheden. Det vil være korrupt. Det anbefales derfor altid for alle virksomhedsejere, uanset køn og virksomhedstype, at få udarbejdet en ægteskabspagt eller efterkøbsaftale, som hjælper med at opløse den ene parts andel i virksomheden. John Doe taler med flere forskellige vurderingsmænd og forklarer sin situation, og de fleste af dem kan mærke hans følelsesmæssige tilknytning til sin familievirksomhed. Der er ingen af vurderingsmændene, som ønsker, at John mister sin virksomhed, eller at noget af virksomheden ødelægges på grund af en mulig forhandling.

John Doe vælger til sidst en af vurderingsmændene til at værdiansætte sin virksomhed, men da det til sidst viser sig at ende med en helt ”normal” værdiansættelse, gør han indsigelse og siger at han er uenig i vurderingen. Han siger desuden at han først vil betale fakturaen, når de er nået til enighed. Vurderingsmanden bliver til sidst følelsesmæssigt engageret i Johns situation, og beslutter sig derfor for at redde John fra at miste sin virksomhed. Samtidig ønsker han jo så også at blive betalt for sit eget arbejde. John Doe får det derfor som han vil.

En værdiansættelse af virksomhed, er den proces, som er klarlægger en virksomheds mest realistiske og sandsynlige værdi, i en virksomhedshandel mellem to uafhængige parter, som er lige motiverede til at indgå en handel. En kvalificeret værdiansættelse af en virksomhed, bør være udarbejdet efter normerne for både indre værdi og uvildig reformulering samt normalisering af regnskabet. Den egentlige udregning af virksomhedens værdi, er faktisk ret simpel og hurtig at lave, og det er typisk også det du får, når du bestiller en værdiansættelse online, uden at få et fysisk besøg og inspektion. Processen med at reformulere årsregnskabet, sammen med vægtningen og brugen af de forskellige værdiansættelsesmetoder, er det, som kræver den største tid og kompetence af hele virksomhedsvurderingen. Selve reformuleringen og normaliseringen af årsregnskabet er nemlig ofte den del, der påvirker værdiansættelsen mest. Af samme årsag bør en virksomhedsvurdering kun betragtes som reel og pålidelig, når den er udført korrekt, uafhængigt og upartisk.

De mest anvendte metoder til værdiansættelse af en virksomhed er: Markedsmetoden, indkomstmetoden og substansmetoden. De har hver især sine styrker, svagheder og deres enkelte underkategorier. Det skal bemærkes at ingen værdiansættelsesmetode i sig selv, kan stå alene ved vurderingen af en virksomhed. De skal derfor ses i et samspil med hinanden, vægtet efter virksomhedens type.

Markedsmetoden tager ikke højde for virksomhedens lønsomhed eller den sande værdi af aktiverne, som uden tvivl er de vigtigste aspekter at inddrage, ved værdiansættelsen af virksomheder. Derfor afspejler de fleste værdiansættelser, som er udarbejdet efter markedsmetoden, ikke den indre værdi.

Indkomstmetoden tager ikke højde for de aktiver, som virksomheden ejer. Derfor vil virksomheder med mange aktiver få en vildledende værdiansættelse.

Substansmetoden tager omvendt ikke hensyn til selve lønsomheden. Af den årsag vil meget lønsomme virksomheder får en forkert værdiansættelse, ved udelukkende at bruge denne metode.

Ønsker du at bruge et billigere alternativ, eller måske endda selv forsøge at værdiansætte virksomheden?

Du risikerer at tabe en eventuel retssag, fordi din værdiansættelse ikke er holdbar.

Du risikerer at konflikten mellem dig og din modpart aldrig bliver løst, hvilket kan skade forholdet mellem jer.

Du risikerer at blive snydt, når du indtræder eller udgår af et partnerskab.

Fortæl os, hvordan vi kan hjælpe dig

Kontaktformularen virker ikke, send venligst en email til [email protected]

´
´