Due diligence - Virksomhedsinspektion

Snabba cash

Due Diligence

Due diligence handler om at undersøge en virksomhed ud fra et eller flere aspekter for at identificere risici – men også muligheder. På svensk kaldes dette også Företagsbesiktning og anvendes f.eks. i forbindelse med fusioner og opkøb.

Hvad er due diligence?

Due diligence kan beskrives som en virksomhedsinspektion på engelsk. Det kan defineres som en proces og en metode til indsamling og analyse af oplysninger om en virksomhed. Formålet er at indsamle og evaluere virksomhedens situation for at træffe en afbalanceret beslutning. Resultaterne præsenteres i en rapport.

Det er ikke ualmindeligt at bestille en undersøgelse som en del af en virksomhedsvurdering, forud for et køb af en virksomhed eller som en del af en M&A. Resultaterne af virksomhedsundersøgelsen tjener ofte som et beslutningsværktøj for den købende part.

Typer af virksomhedstilsyn

Der findes flere forskellige former for due diligence. Afhængigt af typen af due diligence kræves der forskellige kompetencer af den person, der udfører opgaven.

 • Finansiel
 • Legal
 • Teknisk
 • Business og kommerciel
 • Forensisk regnskab
 • Skatter

Lad os se nærmere på disse.

Finansiel due diligence

Finansiel due diligence er den type, der nok er mest almindeligt forbundet med virksomhedsrevisioner generelt. Den er i vid udstrækning baseret på analyse af finansielle data fra virksomhedens regnskaber. F.eks. kan resultatopgørelser, balancer, kvitteringer og fakturaer analyseres. Passiver og tilgodehavender undersøges, og det samme gælder virksomhedens aktiver – både materielle og immaterielle.

Ved hjælp af en finansiel virksomhedsrevision kan du bl.a.:

 • Få indsigt i virksomhedens finansielle historie
 • Opdag skjulte lån
 • Identificer uerholdelige fordringer
 • Opdag falske transaktioner og andre mærkværdigheder
 • Forståelse af ledelse og personale og deres potentielle risici
 • Opsporing af svagheder i regnskaberne
 • Identificering af forskelle mellem den måde, virksomheden er beskrevet på, og hvad der faktisk findes

Det, der fremkommer ved den finansielle due diligence, kan sammenlignes med det, der er normalt for andre virksomheder i branchen, så unaturlige afvigelser kan identificeres.

Räkenskaper granskas i samband med en finansiell due diligence

Under en finansiel revision gennemgår vi bl.a. virksomhedens regnskaber.

Denne type virksomhedsundersøgelse kan undertiden bestå af to dele – en historisk del og en fremadrettet del:

 • Den historiske del ser på regnskaberne.
 • Den fremadrettede del har til formål at finde ud af, hvordan virksomheden vil integrere sig økonomisk efter overtagelsen, f.eks. med hensyn til patenter, kundeordrer, leveringsaftaler og lejemål.

Den finansielle due diligence kan også omfatte en undersøgelse af ledelsen og af, i hvilket omfang personalet vil forblive eller ikke vil forblive efter overtagelsen.

Sammenfattende kan denne type inspektion være meget omfattende. Det er ikke altid nødvendigt at gennemgå alle elementer, og i så fald sparer det tid og penge.

Vil du lave en finansiel gennemgang?

Anmod om et tilbud

Business & kommerciel due diligence

Kommerciel due diligence svarer ofte til finansiel due diligence. I den forretningsorienterede due diligence, som den også kaldes, er der derimod mere fokus på virksomhedens udsigter til yderligere udvikling. Dette omfatter forskning og analyse af produkter, fremstilling, distributører, kunder, leverandører osv.

Dette kan bestemt også i et vist omfang indgå i de fremadrettede dele af en finansiel virksomhedsoversigt. En kommerciel due diligence kan siges at tage et skridt tilbage, ikke gå for meget i detaljer og tegne et realistisk billede af udsigterne. Ofte foretages der en brancheanalyse i forbindelse med denne type undersøgelse.

Legal due diligence

Juridisk due diligence, som det også kaldes, drejer sig primært om at gennemgå forskellige rettigheder, tilladelser, kontrakter, aftaler og andre forpligtelser.

Hovedfunktionen af en juridisk due diligence – både i tilfælde af et aktiekøb og et frasalg – er som følger:

 • Bekræft, at virksomheden rent faktisk ejer og har adgang til sine materielle aktiver
 • Virke efter, at immaterielle aktiver og rettigheder eksisterer i virkeligheden
 • Kontroller de nødvendige licenser til at drive virksomheden
 • Kontroller, om virksomheden arbejder i overensstemmelse med den gældende lovgivning
 • Detektere og verificere potentielle og igangværende tvister, retssager og retssager
 • Find besværlige eller usædvanlige aftaler i kontrakter
 • Kontrol af, at kontrakterne kan gennemføres og udføres korrekt
 • Se, om virksomheden kan fortsætte med at eksistere mere eller mindre uforstyrret, selv i tilfælde af ejerskifte og eventuelt også lederskifte

Det er sjældent, at små virksomheder har behov for en særlig omfattende juridisk revision af deres virksomhed. Selv små virksomheder har naturligvis kontrakter og forpligtelser, men de er sjældent både centrale for virksomheden og værd at føre i retten, hvis det er nødvendigt. Det er derfor primært i lidt større virksomheder, og især i virksomheder i milliardklassen, at det er hensigtsmæssigt at foretage en grundig juridisk due diligence. Juridisk due diligence udføres normalt af advokater eller advokatfirmaer, men der er ikke noget lovbestemt eller andet formelt krav om en juridisk uddannelse for at udføre den.

Vil du gerne foretage juridisk due diligence?

Nielsen Valuation Group kan hjælpe dig med en juridisk due diligence, der omfatter alt det, du har brug for for at træffe en velovervejet beslutning. Vi sørger for at levere en undersøgelse, der er skræddersyet til din virksomhed, så du ikke behøver at betale for ting, du ikke har brug for.

Kontakt os for et tilbud

Teknisk due diligence

En teknisk due diligence handler om at kontrollere virksomhedens tekniske aktiver. Det kan f.eks. omfatte inspektion af kode eller datainfrastruktur (IT due diligence). Teknisk due diligence kan også omfatte kontrol af produkternes kvalitet eller af produktionsmetoder og -processer. Men det kan også omfatte inspektion af gravemaskiner, køretøjer og andet udstyr.

Der kræves teknisk erfaring og ekspertise for at foretage en troværdig inspektion af de tekniske ressourcer. Derfor er det ikke nær så almindeligt at støde på denne type virksomhedsinspektion på markedet – selv om det for mange virksomheder er det vigtigste aspekt. Desværre er det alt for ofte sådan, at virksomheder bruger deres budget på juridisk DD, og så er der ingen midler tilbage til at lave en teknisk undersøgelse – selv om det kan være endnu vigtigere for nogle virksomheder.

Vil du gerne undersøge de tekniske aspekter af en virksomhed?

Anmod om et tilbud nu!

Teknisk due diligence av ett företag - granskning av produkter och maskiner

I en teknisk due diligence gennemgår vi alt, hvad der har med de tekniske aspekter af en virksomhed at gøre. F.eks. maskiner, udstyr og produkter.

Forensisk regnskab

Retsmedicinsk regnskab er meget lig med finansiel due diligence. Her lægges der imidlertid vægt på at identificere kriminelle elementer i regnskaberne og i virksomheden som helhed. Hvidvaskning af penge, skattesvig og anden økonomisk kriminalitet er i fokus. Disse typer risici er ofte dækket af en standard finansiel due diligence, men hvis der er grund til at grave dybere, kan det være nyttigt at foretage en mere kriminaltekniske undersøgelse af regnskaberne.

Skattemæssig due diligence

En skattemæssig due diligence har til formål at vurdere virksomhedens skattemæssige situation. Det kan omfatte indkomstskat, punktafgifter og moms. Tax due diligence kan hjælpe med at identificere risici i forbindelse med overivrig skatteplanlægning, men kan også være fremadrettet for at identificere muligheder.

Vælg en undersøgelse, der passer til dine behov

Vil du have hjælp til at gennemføre en duediligence med den rette ekspertise? Hos Nielsen Valuation Group har vi stor erfaring med virksomhedsundersøgelser. For at kunne gennemføre en meget præcis undersøgelse, inddrager vi de rette brancheeksperter til vores virksomhedsundersøgelse, når det er nødvendigt. Vi forsøger aldrig at sælge dig en type due diligence, som du ikke har brug for. I stedet får du en skræddersyet undersøgelse baseret på dine reelle behov.

Du får simpelthen den rigtige slags beviser til at træffe den rigtige beslutning.

Anmod om et tilbud nu

Hvad betyder “due diligence”?

At due diligence er det samme som at inspicere en virksomhed er klart – men hvad betyder selve begrebet? Faktisk betyder det lidt mere end “bare” virksomhedsinspektion.

Udtrykket kan afledes af det princip om rettidig omhu, der er udviklet inden for international ret. Der blev den kaldt “reglen om rettidig omhu” og betød, at stater skal være så omhyggelige som rimeligt kan anses for at være med til at beskytte andre staters borgere, suverænitet, interesser og miljø.

Siden da har brugen af dette begreb bredt sig til andre områder af angelsaksisk ret. Især anvendes det ofte i forbindelse med overtagelser og transaktioner af forskellige slags.

Tjekliste over pligtopfyldelse

Der findes ikke en standardskabelon for due diligence, der passer til alle. Der findes heller ikke en lovbestemt tjekliste over de punkter, der skal gennemgås ved lov. I stedet er det noget, der skal skræddersys til hver enkelt opgave. Det varierer også fra land til land, hvad der indgår, og hvad der forventes af undersøgelsen.

Udformningen afhænger bl.a. af:

 • Den type virksomhed, der skal undersøges
 • Business
 • Hvem er kunden
 • Formål med virksomhedsinspektionen
 • I hvilket omfang leverandøren tillader en undersøgelse
 • Hvad er interessant ud fra et juridisk perspektiv
 • En balance mellem at give for lidt eller for meget information
 • Hvordan de forskellige elementer skal udføres og af hvem
 • Hvad undersøgelsen kan koste

Da due diligence ofte tager en del tid, kan det også være dyrt. Derfor er det sidste punkt på listen ovenfor ofte helt afgørende for, hvad der skal medtages i tjeklisten.

Vel gennemtænkt tilgang til vores due diligence

Når du vælger at lave en virksomhedsundersøgelse med Nielsen Valuation Group, hjælper vi dig med at definere og specificere, hvad der skal indgå i din undersøgelse. Sammen drøfter vi omfanget, og hvilke elementer der ideelt set bør indgå.

I modsætning til andre aktører i branchen forsøger vi aldrig at sælge dig en “pakke” med due diligence, som du ikke har brug for. I stedet tager vi udgangspunkt i dine prioriteter. Du får en struktureret undersøgelse, der kun omfatter de elementer, der er vigtige for, at du kan træffe den rigtige beslutning. Dette er værdsat af vores kunder, fordi det resulterer i en omkostningseffektiv og meget præcis virksomhedsundersøgelse.

Book en due diligence nu

Hyppigt stillede spørgsmål om due diligence

Hvilken type virksomhedsvurdering udfører Nielsen Valuation Group?

Vi udfører de fleste typer virksomhedsvurderinger. Ofte er der behov for en kombination af finansiel, juridisk og teknisk due diligence – men altid tilpasset dine behov.

Hvorfor skal jeg vælge Nielsen Valuation Group?

Vi forstår, at hver virksomhed har sine egne specifikke behov. Derfor serverer vi aldrig en “plademodel”, der omfatter forskning, som måske ikke er nødvendig i den virkelige verden. I stedet skræddersyr vi vores due diligence, så du får svar på præcis de spørgsmål, der er relevante for dine beslutninger.

Hvad er due diligence på engelsk?

På engelsk kaldes det generelt for en virksomhedsinspektion.

Hvad betyder udtrykket “due diligence” egentlig?

Det betyder bogstaveligt talt “due diligence” og bruges i praksis synonymt med virksomhedsinspektion.

Hvad er DD?

DD er en forkortelse for Due Diligence.

 

En værdiansættelse af virksomhed, er den proces, som er klarlægger en virksomheds mest realistiske og sandsynlige værdi, i en virksomhedshandel mellem to uafhængige parter, som er lige motiverede til at indgå en handel. En kvalificeret værdiansættelse af en virksomhed, bør være udarbejdet efter normerne for både indre værdi og uvildig reformulering samt normalisering af regnskabet. Den egentlige udregning af virksomhedens værdi, er faktisk ret simpel og hurtig at lave, og det er typisk også det du får, når du bestiller en værdiansættelse online, uden at få et fysisk besøg og inspektion. Processen med at reformulere årsregnskabet, sammen med vægtningen og brugen af de forskellige værdiansættelsesmetoder, er det, som kræver den største tid og kompetence af hele virksomhedsvurderingen. Selve reformuleringen og normaliseringen af årsregnskabet er nemlig ofte den del, der påvirker værdiansættelsen mest. Af samme årsag bør en virksomhedsvurdering kun betragtes som reel og pålidelig, når den er udført korrekt, uafhængigt og upartisk.

De mest anvendte metoder til værdiansættelse af en virksomhed er: Markedsmetoden, indkomstmetoden og substansmetoden. De har hver især sine styrker, svagheder og deres enkelte underkategorier. Det skal bemærkes at ingen værdiansættelsesmetode i sig selv, kan stå alene ved vurderingen af en virksomhed. De skal derfor ses i et samspil med hinanden, vægtet efter virksomhedens type.

Markedsmetoden tager ikke højde for virksomhedens lønsomhed eller den sande værdi af aktiverne, som uden tvivl er de vigtigste aspekter at inddrage, ved værdiansættelsen af virksomheder. Derfor afspejler de fleste værdiansættelser, som er udarbejdet efter markedsmetoden, ikke den indre værdi.

Indkomstmetoden tager ikke højde for de aktiver, som virksomheden ejer. Derfor vil virksomheder med mange aktiver få en vildledende værdiansættelse.

Substansmetoden tager omvendt ikke hensyn til selve lønsomheden. Af den årsag vil meget lønsomme virksomheder får en forkert værdiansættelse, ved udelukkende at bruge denne metode.

Ønsker du at bruge et billigere alternativ, eller måske endda selv forsøge at værdiansætte virksomheden?

Du risikerer at tabe en eventuel retssag, fordi din værdiansættelse ikke er holdbar.

Du risikerer at konflikten mellem dig og din modpart aldrig bliver løst, hvilket kan skade forholdet mellem jer.

Du risikerer at blive snydt, når du indtræder eller udgår af et partnerskab.

Fortæl os, hvordan vi kan hjælpe dig

Kontaktformularen virker ikke, send venligst en email til [email protected]

´
´