Om oss

Om oss

Har du et værdiansættelse-firma til salg i Danmark? Kontakt os i dag

For info om Christoffer Nielsen, besøg venligst christoffernielsen.com

Vi mener, at det gamle koncept om ”generalisering” versus ”specialisering” stadig er yderst aktuelt, og at du som kunde får den største kompetence, når du vælger en specialist frem for en generalist. Vi er nemlig ikke den generelle type virksomhedskonsulent, og af den årsag tilbyder vi udelukkende værdiansættelse af virksomheder som vores specialiserede ydelse.

De konsulenter, som udelukkende tilbyder værdiansættelse af virksomheder online, mangler nogle af de helt basale elementer i deres virksomhedsvurdering, og det skaber et meget uheldigt ry for vores branche. En ”online værdiansættelse” er når virksomheden værdiansættes uden at en uvildig vurderingsmand møder dig fysisk, besvarer dine spørgsmål, inspicere dine aktiver og afholder interviews i virksomheden. Lige præcis derfor bruger vi vores tid og ressourcer på det, som betyder noget for dig, og rådgivning er naturligvis altid en inkluderet del af vores tilbud om værdiansættelse.

Vi oplever i branchen, at konsulenters manglende indsats på selve værdiansættelsen, ofte bliver overkompenseret ved at der leveres et unødvendigt langt dokument om værdiansættelsen. Ofte et dokument fyldt med generelle oplysninger, der alligevel ikke er specifikke for dig – altså en information, der er så generel, at den slet ingen værdi har for dig.

Uanset hvordan din situation og omstændighed ser ud, er vi yderst dedikerede og klar til at hjælpe dig, og du kommer til at møde os personligt. Vi tror nemlig på personlig service, hele aspektet i personlig service og intet andet end personlig service.

Download informationspakke om Nielsen Valuation Group, der indeholder kreditrapporter mv

Miami Business Valuation LLC
Credit score 917 af 999 (Dun & Bradstreet)
Telefon: +1 305-203-4691

Nielsen Valuation New York LLC
Credit score 877 af 999 (Dun & Bradstreet)
Telefon: +1 929-445-2879

Los Angeles Business Valuation LLC
Credit score 876 af 999 (Dun & Bradstreet)
Telefon: +1 323-443-2416

Nielsen Företagsbesiktning AB
Telefon: +46 763043437

Nielsen Företagsvärdering AB
Telefon: +46 763043437

Nielsen Valuation ApS (Endnu ikke registreret)
Telefon: +46 763043437

En værdiansættelse af virksomhed, er den proces, som er klarlægger en virksomheds mest realistiske og sandsynlige værdi, i en virksomhedshandel mellem to uafhængige parter, som er lige motiverede til at indgå en handel. En kvalificeret værdiansættelse af en virksomhed, bør være udarbejdet efter normerne for både indre værdi og uvildig reformulering samt normalisering af regnskabet. Den egentlige udregning af virksomhedens værdi, er faktisk ret simpel og hurtig at lave, og det er typisk også det du får, når du bestiller en værdiansættelse online, uden at få et fysisk besøg og inspektion. Processen med at reformulere årsregnskabet, sammen med vægtningen og brugen af de forskellige værdiansættelsesmetoder, er det, som kræver den største tid og kompetence af hele virksomhedsvurderingen. Selve reformuleringen og normaliseringen af årsregnskabet er nemlig ofte den del, der påvirker værdiansættelsen mest. Af samme årsag bør en virksomhedsvurdering kun betragtes som reel og pålidelig, når den er udført korrekt, uafhængigt og upartisk.

De mest anvendte metoder til værdiansættelse af en virksomhed er: Markedsmetoden, indkomstmetoden og substansmetoden. De har hver især sine styrker, svagheder og deres enkelte underkategorier. Det skal bemærkes at ingen værdiansættelsesmetode i sig selv, kan stå alene ved vurderingen af en virksomhed. De skal derfor ses i et samspil med hinanden, vægtet efter virksomhedens type.

Markedsmetoden tager ikke højde for virksomhedens lønsomhed eller den sande værdi af aktiverne, som uden tvivl er de vigtigste aspekter at inddrage, ved værdiansættelsen af virksomheder. Derfor afspejler de fleste værdiansættelser, som er udarbejdet efter markedsmetoden, ikke den indre værdi.

Indkomstmetoden tager ikke højde for de aktiver, som virksomheden ejer. Derfor vil virksomheder med mange aktiver få en vildledende værdiansættelse.

Substansmetoden tager omvendt ikke hensyn til selve lønsomheden. Af den årsag vil meget lønsomme virksomheder får en forkert værdiansættelse, ved udelukkende at bruge denne metode.

Ønsker du at bruge et billigere alternativ, eller måske endda selv forsøge at værdiansætte virksomheden?

Du risikerer at tabe en eventuel retssag, fordi din værdiansættelse ikke er holdbar.

Du risikerer at konflikten mellem dig og din modpart aldrig bliver løst, hvilket kan skade forholdet mellem jer.

Du risikerer at blive snydt, når du indtræder eller udgår af et partnerskab.

Fortæl os, hvordan vi kan hjælpe dig

Kontaktformularen virker ikke, send venligst en email til [email protected]

´
´