Vores tjenester

Vores tjenester

Virksomhedsvurdering

1, Ukompliceret vurdering uden høring
En kompliceret værdiansættelse er normalt kendetegnet ved, at virksomheden har eksisteret i mindst et par år, og at overskuddet er relativt jævnt mellem årene. Hvad der måske er endnu vigtigere er, at der er orden og orden i regnskabet. I denne kategori må der ikke være fejl eller komplikationer i regnskabet. De anvendte værdiansættelsesmetoder er stofvurderingsmetoden i kombination med afkastvurderingsmetoden.

2, Kompliceret værdiansættelse med høring
Her er der ingen begrænsninger for, hvor kompliceret værdiansættelsen må være, og der indgår ubegrænset høring, men høringen er begrænset til vurderingsspørgsmålet. Juridiske tvister falder ind under denne kategori.

3, teknisk vurdering
Værdiansættelse af tech-virksomheder, såsom SaaS (software as a service), digitale platforme og andre digitale virksomheder. E-handelsvirksomheder regnes oftest, men ikke altid, som traditionelle virksomheder. Teknikvirksomheden skal have salg, ellers mener vi ikke, at det er muligt at lave en værdiansættelse af tilstrækkelig kvalitet. Selvom der er salg, er tech-værdier relativt spekulative sammenlignet med traditionelle virksomheder.

Hvad vi ikke tilbyder

A, Vi tilbyder ikke vurderinger af fx mindre restauranter og mindre butikker efter markedsvurderingsmetoden. Dog tilbyder vi værdiansættelse af f.eks. større butikker med, hvad vi anser for at være den rigtige metodik, altså flere værdiansættelsesmetoder, der kombineres.

B, Vi tilbyder ikke værdiansættelse af virksomheder, der er før omsætning, eller værdiansættelser til fundraising-formål.

Due diligence / Virksomhedsinspektion

Due diligence er det engelske ord for virksomhedsinspektion, som normalt også bruges på svensk. Læs gerne mere om due diligence her. De tre mest almindelige former for due diligence er juridisk due diligence, økonomisk due diligence og teknisk due diligence. Der er flere andre former, der nogle gange tages i betragtning, men som ofte er irrelevante for “almindelige virksomheder”, herunder kommerciel due diligence og retsmedicinsk bogføring.

1, Juridisk due diligence handler om gennemgang af virksomhedens overenskomst og et eventuelt ansvar. Jo større virksomheden er, jo større er den juridiske kontrol.

2, Finansiell due diligence handler om gennemgang af virksomhedens overenskomst og et eventuelt ansvar. Jo større virksomheden er, jo større er den juridiske kontrol.

3, Teknisk due diligence handler om besigtigelse af tilstanden, på virksomhedens formue. Det kan være alt fra IT-systemer til gravemaskiner. Vi anser denne kategori for at være vigtig, og at den bør prioriteres tilstrækkeligt.

4, Kommerciel due diligence handler om markedsundersøgelser, om efterspørgsel efter produkter/ydelser og lignende. Det anser vi sjældent for at være relevant for traditionelle virksomheder, da kvaliteten af ​​dataene sjældent er god. Der kan dog være særlige tilfælde, hvor dette kan være relevant, såsom tech startups.

5, Retsmedicinsk regnskab, er grundlæggende det samme som økonomisk due diligence, men med mere fokus på kriminelle elementer, som hvidvask og lignende.

Nogle gange nævnes due diligence også skattemæssigt, men det hører dels hjemme i det juridiske og dels i det økonomiske eftersyn. Det handler primært om at lave for aggressiv skatteplanlægning og risikere en lektion i det.

Vi synes, at man ofte taler alt for lidt om teknisk due diligence, som der ofte er brug for. Vi mener, at årsagen til dette er, at det ikke er noget, de leverandører, der tilbyder due diligence, kan tilbyde. Denne skal derfor købes eksternt.

Juridisk due diligence er vigtig og bør altid udføres, men kun på de ting, hvor der er økonomisk råderum til at behandle det, ellers vil det kun være relevant i teorien, ikke i praksis. Større virksomheder har ofte et stort behov for juridisk due diligence. Man kan drage en parallel mellem virksomhedens størrelse og behovet for juridisk due diligence.

Vores syn på due diligence-markedet er, at de, der tilbyder det, ofte pitcher deres “plademodelpakker”, og at man enten køber mere due diligence, end man egentlig har brug for, eller at man køber for lidt due diligence inden for et specifikt område. får dig til at savne ting. Vi mener, at alle former for pakker, når det kommer til due diligence, ikke er gunstige for kunderne, da vi mener, at forskellige virksomheder har vidt forskellige behov.

Kontakt os i dag, for et tilbud, der er skræddersyet til dine behov.

Transaktionsrådgivning

Modtaget et bud på din virksomhed, der indeholder komplicerede vilkår? Vi hjælper dig med at navigere i junglen, som kan omfatte:

* Forhandlingsbistand
* Sælgers ansvar efter transaktionen
* Earn out
* Sælgerfinansiering
* Betalingsbetingelser
* Betinget udbetaling
* Ubetinget udbetaling
* Exit planning, hvordan man øger værdien af virksomheden
* Non compete
* Sælger due diligence og due diligence

En værdiansættelse af virksomhed, er den proces, som er klarlægger en virksomheds mest realistiske og sandsynlige værdi, i en virksomhedshandel mellem to uafhængige parter, som er lige motiverede til at indgå en handel. En kvalificeret værdiansættelse af en virksomhed, bør være udarbejdet efter normerne for både indre værdi og uvildig reformulering samt normalisering af regnskabet. Den egentlige udregning af virksomhedens værdi, er faktisk ret simpel og hurtig at lave, og det er typisk også det du får, når du bestiller en værdiansættelse online, uden at få et fysisk besøg og inspektion. Processen med at reformulere årsregnskabet, sammen med vægtningen og brugen af de forskellige værdiansættelsesmetoder, er det, som kræver den største tid og kompetence af hele virksomhedsvurderingen. Selve reformuleringen og normaliseringen af årsregnskabet er nemlig ofte den del, der påvirker værdiansættelsen mest. Af samme årsag bør en virksomhedsvurdering kun betragtes som reel og pålidelig, når den er udført korrekt, uafhængigt og upartisk.

De mest anvendte metoder til værdiansættelse af en virksomhed er: Markedsmetoden, indkomstmetoden og substansmetoden. De har hver især sine styrker, svagheder og deres enkelte underkategorier. Det skal bemærkes at ingen værdiansættelsesmetode i sig selv, kan stå alene ved vurderingen af en virksomhed. De skal derfor ses i et samspil med hinanden, vægtet efter virksomhedens type.

Markedsmetoden tager ikke højde for virksomhedens lønsomhed eller den sande værdi af aktiverne, som uden tvivl er de vigtigste aspekter at inddrage, ved værdiansættelsen af virksomheder. Derfor afspejler de fleste værdiansættelser, som er udarbejdet efter markedsmetoden, ikke den indre værdi.

Indkomstmetoden tager ikke højde for de aktiver, som virksomheden ejer. Derfor vil virksomheder med mange aktiver få en vildledende værdiansættelse.

Substansmetoden tager omvendt ikke hensyn til selve lønsomheden. Af den årsag vil meget lønsomme virksomheder får en forkert værdiansættelse, ved udelukkende at bruge denne metode.

Ønsker du at bruge et billigere alternativ, eller måske endda selv forsøge at værdiansætte virksomheden?

Du risikerer at tabe en eventuel retssag, fordi din værdiansættelse ikke er holdbar.

Du risikerer at konflikten mellem dig og din modpart aldrig bliver løst, hvilket kan skade forholdet mellem jer.

Du risikerer at blive snydt, når du indtræder eller udgår af et partnerskab.

Fortæl os, hvordan vi kan hjælpe dig

Vi arbejder med samme værdiansættelsesmetode som big4, dog til halv pris, og med bedre personlig service. Har du en lille butik/restaurant/salon, eller en virksomhed der endnu ikke har en omsætning, anbefaler vi i stedet at henvende dig til en virksomhedssmægler.

Christoffer Nielsen arbejder i både Skandinavien og USA. Pacific standard time er 9 timer efter Skandinavien.

´
´