Vores tjenester

Værdiansættelse af virksomhed

1, Forberedt konsultation
Du sender os de økonomiske oplysninger og/eller en anden vurdering eller et tilbud, som du har modtaget. Vi læser alt og konsulterer dig derefter på et videoopkald. Der medfølger ingen skriftlig vurdering.

2,Værdiansættelse uden konsultation
En fuld forretningsmæssig værdiansættelse inkl normalisering af økonomien fra de sidste 3-5 år og vægtning mellem dem. Værdiansættelsen kommer i skriftlig form, og den er forsvarlig (hvis den bruges i retssager).

3,Værdiansættelsemed med konsultation
Samme som ovenfor, men med samråd. Behovet for konsultation og “hurtige spørgsmål” bør ikke undervurderes.

Hvad vi ikke tilbyder
A, Vi tilbyder ikke værdiansættelser for mindre virksomheder, der håndterer kontanter
B, Vi tilbyder ikke værdiansættelse af pre revenue selskab eller tidlige start-ups.

Due diligence

Due diligence er det engelske ord for virksomhedsinspektion, som normalt også bruges på dansk.

Juridisk due diligence handler om at gennemgå virksomhedens aftale og eventuelle ansvar. Jo større virksomheden er, jo større er behovet for juridisk kontrol. Mindre virksomheder har ofte mindre behov for dette.

Økonomisk due diligence handler om at bekræfte, at virksomhedens økonomi er, hvad de udgiver sig for at være. Også her blev der brugt et engelsksproget udtryk: “Quality of earnings analysis”, hvilket er præcis, hvad det lyder som. Ved værdiansættelser normaliseres overskuddet ud fra interviewet. Når man foretager en due diligence inden et opkøb, gennemgår man virksomhedens bankkonto og alle dokumenter, og laver en meget mere præcis “quality of earnings analysis”, som også undersøger, om der var fiflet med bogføringen, eller aggressiv skatteplanlægning. . Dette er den mest almindelige form for due diligence, som altid udføres uanset virksomhedens størrelse.

Vores opfattelse af markedet for due diligence er, at de, der tilbyder det, ofte pitcher deres pakker, og at man enten køber mere due diligence, end man egentlig har brug for, eller at man køber for lidt due diligence inden for et specifikt område , hvilket får dig til at gå glip af ting. Vi mener, at alle former for pakker, når det kommer til due diligence, ikke er gunstige for kunderne, da vi mener, at forskellige virksomheder har vidt forskellige behov.

Kontakt os i dag for et tilbud skræddersyet til dine behov.

Transaktionsrådgivning

Modtaget et bud på din virksomhed, der indeholder komplicerede vilkår? Vi hjælper dig med at navigere i junglen, som kan omfatte:

* Forhandlingsbistand
* Sælgers ansvar efter transaktionen
* Earn out
* Sælgerfinansiering
* Betalingsbetingelser
* Betinget desposit
* Ubetinget deposit
* Non compete
* Sælger due diligence og due diligence

Exit planning - Forøg værdien

Exitplanlægning bliver ofte formidlet som noget abstrakt, hvor der loves meget, samtidig med at det er svært at forstå, hvad det egentlig betyder. Nogle har brugsklare certificeringer og andre ting, der lover meget, men ingen køber bekymrer sig om dette. Hvad købere bekymrer sig om, kan variere mellem forskellige købere, men der er 3 ting, der altid får hovedfokus, i hver transaktion. Disse er (uden bestemt rækkefølge):

Bestil og bestil. Det drejer sig hovedsageligt om bogføringen, men også i et vist omfang aftaler, og dokumentation af interne processer, og endelig også i begrænset omfang fysisk orden og føring heraf, f.eks. er en produktionsvirksomhed. Dette punkt virker hovedsageligt i negativ forstand, så man får ikke altid mere for virksomheden, hvis det er i orden, men det fører ofte til, at køber trækker sig, helt, hvis det ikke er i orden.

Afhænger af nuværende ejer. Købere ser gerne, at virksomheden er selvstændig, selvom den nuværende ejer f.eks. ville være væk i et par måneder (eller blive kørt over af en bus, hvilket er en mindre behagelig metafor).

Lønsomhed. Ovenstående punkter har ofte en indirekte indflydelse på exit-værdiansættelsen, men rentabiliteten har en direkte indflydelse. Virksomheder værdiansættes næsten altid til et multiplum af rentabiliteten, så resultatet af den øgede rentabilitet ganges i værdiansættelsen.

 

Vi tilbyder et 12-måneders program, hvor vi forbereder virksomheden til lukning. Hvert program er skræddersyet til at passe til dine behov, men konsultationer udføres normalt månedligt eller kvartalsvis, enten via Zoom eller on-site. Nedenfor er et udvalg af hvad vi laver (uden bestemt rækkefølge):

Rydning af bogholderiet. Alt, der “blandes” personligt med virksomheden, skal fjernes. Alt fra udgifter af personlig karakter, til personlige lån, til konferencerejser af feriekarakter og andet. Derudover skal passivsiden af ​​balancen kun have passiver, og aktivsiden skal kun have aktiver. Alle aktiver skal også normaliseres. Regnskabet skal være rent og korrekt, det bekymrer købere sig om.

Normalisering. Det betyder f.eks. at man overfører overskudskapital til holdingselskaber, eller udtager den. Er der flere selskaber såsom holdingselskaber mv. som sådan skal dette kontrolleres ved at flytte al drift til driftsselskabet.

Computerplads til aftaler. Dette er godt til at holde styr på alt, men det er især godt for at undgå at trække tiden ud, efter et bud er afgivet, indtil handlen lukker. “Time kills all deals” er desværre en sandhed i forretningstransaktioner, især når det ser ud til, at man ikke har styr på aftalerne før en køber lige før han skal overtage virksomheden.

Reducer afhængigheden af ​​nuværende ejere gennem delegering. Dette punkt er normalt det sværeste for ejere at acceptere, især for en person, der har bygget en virksomhed op fra bunden. Sandheden er dog, at købere kan lide at se virksomheder, der ikke er alt for afhængige af nuværende ejere. Til en vis grad kan det løses ved at låse ejeren ind i virksomheden også efter handlen, men det betyder kun, at arbejdet udskydes til fremtiden. Hvis du ønsker at få top dollar, for virksomheden, skal du virkelig være exit-klar.

Øg rentabiliteten på forskellige måder. Der er mange forskellige måder at øge rentabiliteten på. Nogle i exit-planlægning har en tendens til at foretrække at hæve priserne. Det er en ret simpel måde, og den fungerer ofte, men ikke altid godt. Det kan nogle gange føre til kortsigtede forbedringer, men man kan også miste kunder på længere sigt, og hvis kunderne begynder at forlade virksomheden lige før handlen skal finde sted, kan det fortolkes negativt af køberen. Det kan dog være en god idé at komme af med urentable kunder. Det kan også være en god idé at gennemgå den regnskabsmæssige behandling, du har. Der er mange andre måder end dem, der er nævnt i denne tekst. Omhyggelig vurdering, af alle tænkelige metoder til at øge rentabiliteten, er det, vi går ind for.

 

Virksomhedsmægler uden provision

 

Vi er ikke virksomhedsmægler, og vi opkræver ikke kommission eller engagementsgebyr. Alle nedenstående tjenester kan købes selvstændigt.

1, Alt starter med en upartisk værdiansættelse. Man bør ikke undervurdere forskellen mellem en uvildig værdiansættelse og en forudindtaget salgssidevurdering.

2, Exit-planning, hvis det passer ind i din tidsramme. Skal du sælge med det samme? Hvis ikke, er der meget at vinde ved at lave exitplanlægning, primært at øge overskuddet og mindske afhængigheden af den nuværende ejer. Selv en lille stigning i overskuddet bliver udnyttet, når der anvendes et multiplum, så det er typisk meget rentabelt at lave exitplanlægning.

3, Transaktionsrådgivning og hjælp til vendor due diligence. Udskudte betalinger, earn out og sælgerfinansiering er ofte et nødvendigt onde. Nogle gange kan en ekstra optjening være fordelagtig, men ofte kan sælgere miste det hele, når de accepterer sælgerfinansiering. Vilkårene for det er det, der betyder noget. Tiden dræber også alle handler, så vi hjælper dig igennem due diligence, ved at lave leverandør due diligence, inkl. oprettelse af et datarum, hvor køber kan finde al den info, som de leder efter.

Litigation support

Vi tilbyder ekspertvidneudsagn og retssagsstøtte til:

* Værdiansættelse
* Forretningstransaktioner
* Due diligence
* Forensic accounting
* Beregning af økonomisk skade

En værdiansættelse af virksomhed, er den proces, som er klarlægger en virksomheds mest realistiske og sandsynlige værdi, i en virksomhedshandel mellem to uafhængige parter, som er lige motiverede til at indgå en handel. En kvalificeret værdiansættelse af en virksomhed, bør være udarbejdet efter normerne for både indre værdi og uvildig reformulering samt normalisering af regnskabet. Den egentlige udregning af virksomhedens værdi, er faktisk ret simpel og hurtig at lave, og det er typisk også det du får, når du bestiller en værdiansættelse online, uden at få et fysisk besøg og inspektion. Processen med at reformulere årsregnskabet, sammen med vægtningen og brugen af de forskellige værdiansættelsesmetoder, er det, som kræver den største tid og kompetence af hele virksomhedsvurderingen. Selve reformuleringen og normaliseringen af årsregnskabet er nemlig ofte den del, der påvirker værdiansættelsen mest. Af samme årsag bør en virksomhedsvurdering kun betragtes som reel og pålidelig, når den er udført korrekt, uafhængigt og upartisk.

De mest anvendte metoder til værdiansættelse af en virksomhed er: Markedsmetoden, indkomstmetoden og substansmetoden. De har hver især sine styrker, svagheder og deres enkelte underkategorier. Det skal bemærkes at ingen værdiansættelsesmetode i sig selv, kan stå alene ved vurderingen af en virksomhed. De skal derfor ses i et samspil med hinanden, vægtet efter virksomhedens type.

Markedsmetoden tager ikke højde for virksomhedens lønsomhed eller den sande værdi af aktiverne, som uden tvivl er de vigtigste aspekter at inddrage, ved værdiansættelsen af virksomheder. Derfor afspejler de fleste værdiansættelser, som er udarbejdet efter markedsmetoden, ikke den indre værdi.

Indkomstmetoden tager ikke højde for de aktiver, som virksomheden ejer. Derfor vil virksomheder med mange aktiver få en vildledende værdiansættelse.

Substansmetoden tager omvendt ikke hensyn til selve lønsomheden. Af den årsag vil meget lønsomme virksomheder får en forkert værdiansættelse, ved udelukkende at bruge denne metode.

Ønsker du at bruge et billigere alternativ, eller måske endda selv forsøge at værdiansætte virksomheden?

Du risikerer at tabe en eventuel retssag, fordi din værdiansættelse ikke er holdbar.

Du risikerer at konflikten mellem dig og din modpart aldrig bliver løst, hvilket kan skade forholdet mellem jer.

Du risikerer at blive snydt, når du indtræder eller udgår af et partnerskab.

Fortæl os, hvordan vi kan hjælpe dig

Kontaktformularen virker ikke, send venligst en email til [email protected]

´
´