Vores tjenester

Vores tjenester

Virksomhedsvurdering

1, Ukompliceret vurdering uden høring
En kompliceret værdiansættelse er normalt kendetegnet ved, at virksomheden har eksisteret i mindst et par år, og at overskuddet er relativt jævnt mellem årene. Hvad der måske er endnu vigtigere er, at der er orden og orden i regnskabet. I denne kategori må der ikke være fejl eller komplikationer i regnskabet. De anvendte værdiansættelsesmetoder er stofvurderingsmetoden i kombination med afkastvurderingsmetoden.

2, Kompliceret værdiansættelse med høring
Her er der ingen begrænsninger for, hvor kompliceret værdiansættelsen må være, og der indgår ubegrænset høring, men høringen er begrænset til vurderingsspørgsmålet. Juridiske tvister falder ind under denne kategori.

3, teknisk vurdering
Værdiansættelse af tech-virksomheder, såsom SaaS (software as a service), digitale platforme og andre digitale virksomheder. E-handelsvirksomheder regnes oftest, men ikke altid, som traditionelle virksomheder. Teknikvirksomheden skal have salg, ellers mener vi ikke, at det er muligt at lave en værdiansættelse af tilstrækkelig kvalitet. Selvom der er salg, er tech-værdier relativt spekulative sammenlignet med traditionelle virksomheder.

Hvad vi ikke tilbyder

A, Vi tilbyder ikke vurderinger af fx mindre restauranter og mindre butikker efter markedsvurderingsmetoden. Dog tilbyder vi værdiansættelse af f.eks. større butikker med, hvad vi anser for at være den rigtige metodik, altså flere værdiansættelsesmetoder, der kombineres.

B, Vi tilbyder ikke værdiansættelse af virksomheder, der er før omsætning, eller værdiansættelser til fundraising-formål.

Due diligence / Virksomhedsinspektion

Due diligence er det engelske ord for virksomhedsinspektion, som normalt også bruges på svensk. Læs gerne mere om due diligence her. De tre mest almindelige former for due diligence er juridisk due diligence, økonomisk due diligence og teknisk due diligence. Der er flere andre former, der nogle gange tages i betragtning, men som ofte er irrelevante for “almindelige virksomheder”, herunder kommerciel due diligence og retsmedicinsk bogføring.

1, Juridisk due diligence handler om gennemgang af virksomhedens overenskomst og et eventuelt ansvar. Jo større virksomheden er, jo større er den juridiske kontrol.

2, Finansiell due diligence handler om gennemgang af virksomhedens overenskomst og et eventuelt ansvar. Jo større virksomheden er, jo større er den juridiske kontrol.

3, Teknisk due diligence handler om besigtigelse af tilstanden, på virksomhedens formue. Det kan være alt fra IT-systemer til gravemaskiner. Vi anser denne kategori for at være vigtig, og at den bør prioriteres tilstrækkeligt.

4, Kommerciel due diligence handler om markedsundersøgelser, om efterspørgsel efter produkter/ydelser og lignende. Det anser vi sjældent for at være relevant for traditionelle virksomheder, da kvaliteten af ​​dataene sjældent er god. Der kan dog være særlige tilfælde, hvor dette kan være relevant, såsom tech startups.

5, Retsmedicinsk regnskab, er grundlæggende det samme som økonomisk due diligence, men med mere fokus på kriminelle elementer, som hvidvask og lignende.

Nogle gange nævnes due diligence også skattemæssigt, men det hører dels hjemme i det juridiske og dels i det økonomiske eftersyn. Det handler primært om at lave for aggressiv skatteplanlægning og risikere en lektion i det.

Vi synes, at man ofte taler alt for lidt om teknisk due diligence, som der ofte er brug for. Vi mener, at årsagen til dette er, at det ikke er noget, de leverandører, der tilbyder due diligence, kan tilbyde. Denne skal derfor købes eksternt.

Juridisk due diligence er vigtig og bør altid udføres, men kun på de ting, hvor der er økonomisk råderum til at behandle det, ellers vil det kun være relevant i teorien, ikke i praksis. Større virksomheder har ofte et stort behov for juridisk due diligence. Man kan drage en parallel mellem virksomhedens størrelse og behovet for juridisk due diligence.

Vores syn på due diligence-markedet er, at de, der tilbyder det, ofte pitcher deres “plademodelpakker”, og at man enten køber mere due diligence, end man egentlig har brug for, eller at man køber for lidt due diligence inden for et specifikt område. får dig til at savne ting. Vi mener, at alle former for pakker, når det kommer til due diligence, ikke er gunstige for kunderne, da vi mener, at forskellige virksomheder har vidt forskellige behov.

Kontakt os i dag, for et tilbud, der er skræddersyet til dine behov.

M&A rådgivning

Mergers and acquisitions, eller mergers and acquisitions som de hedder på svensk, er et relativt vidt begreb. Normalt refererer man til en lidt større virksomhed, som opkøber sine konkurrenter, og derefter integrerer deres drift i den overtagende virksomhed. Nogle gange er ting som virksomhedsvurdering og due diligence inkluderet i det bredere begreb M&A.

M&A-processer fører ofte til, hvad der i denne sammenhæng er relativt hurtige og høje lønsomhedsstigninger, fordi man kan vælge de bedste processer og komponenter fra begge virksomheder. Udover det kan du også få stordriftsfordele, der også bidrager til øget lønsomhed.

Fusioner og opkøb kan også referere til et vertikalt opkøb, altså en kunde eller leverandør til det overtagende selskab. Dette kan også være rentabelt, da man senere kan styre en større del af fødekæden. Stigningen i rentabiliteten er dog sjældent så høj eller hurtig, som når man køber konkurrenter. M&A indeholder naturligvis også en adskillelse og en integration, hvoraf integrationen er der, hvor man normalt fejler. At finde øget rentabilitet i horisontale opkøb går ofte relativt godt, selvom der selvfølgelig er forskellige variationer af “godt”. Dette er ofte den enklere del af M&A-processen.

På den anden side, når to virksomheder skal integreres, opstår der ofte utilfredshed blandt personalet, især når man indfører “store virksomheders politikker og politikker”. De tilgængelige tal vedrørende personaleutilfredshed, når hovedsagelig familievirksomheder opkøbes af kapitalfonde, er dyster læsning. På trods af at produktiviteten blandt personalet ofte falder med indførelsen af ​​”store virksomheders politikker og politikker”, stiger virksomhedens rentabilitet ofte alligevel. Det skyldes den lavthængende frugt med M&A, som bliver tydeligst, når det kommer til horisontale opkøb (konkurrenter). Nielsen Valuation Group mener, at opkøbssuccesen skal måles på rentabilitet og intet andet, men at der trods dette bør tages mere hensyn til personalet og medarbejdernes produktivitet ved opkøb. Det er generelt, hvad du normalt fejler ved M&A. Vi tror på, at der ofte er skjulte værdier i opkøbsprocesser, som ikke altid kigger helt til papiret, når det skal præsenteres. Rentabiliteten skabt af de lavthængende frugter med horisontale opkøb, hvor man plukker de bedste processer og komponenter fra begge virksomheder, og udnytter stordriftsfordelene, var dermed formentlig endnu mere rentabel end det, man så på papiret. Hvis du fastholder, eller i bedste fald endda en smule forbedrer medarbejdernes produktivitet, hævder vi, at du kan få endnu bedre succes med M&A.

En tidligere deltidsunderleverandør til Nielsen Valuation Group i London, arbejder nu med kommunikation med blandt andet denne type emner på fuld tid: www.thissenconsulting.com

M&A refererer ikke nødvendigvis til større virksomheder, men selv mindre virksomheder kan erhverve konkurrenter, kunder eller leverandører. M&A-rådgivere er dog et mere almindeligt ordvalg for større virksomheder, mens virksomhedsmæglere er et mere almindeligt ordvalg for mindre virksomheder. En M&A-rådgiver agerer ofte på samme måde som en virksomhedsmægler, men med mere fokus på det økonomiske og juridiske. M&A-rådgivere har ofte også mere et overordnet ansvar. En erhvervsmæglers opgave er normalt kun at markedsføre og sælge mindre virksomheder.

Nielsen Valuation Group hjælper dig gerne, med både de nemme og sjove brikker, samt de sværere brikker. Kontakt os i dag, kom i gang med en samtale og få et tilbud. Vi arbejder med en fast fastholder på månedsbasis.

Virksomhedsformidling

Når man ønsker hjælp til salg af en mindre virksomhed, hyrer man som regel en virksomhedsmægler, hvis primære opgave er at sælge virksomheden. Nogle M&A rådgivere er “sell side”, og så agerer de på lignende måde, dog ofte med større virksomheder, og med mere fokus på det økonomiske og juridiske. Når det kommer til mellemstore virksomheder, omtaler nogle aktører sig selv som virksomhedsmæglere og nogle som salgsside M&A-rådgivere. Mellemsegmentet kan nogle gange have “spor af arbejdsmetoder fra begge sider”.

Erhvervsmæglere minder ofte mere om ejendomsmæglere, og nogle erhvervsmæglere arbejder normalt primært med lokale virksomheder, såsom restauranter og butikker. Der bruger man oftest den sammenlignende værdiansættelsesmetode, og det er også almindeligt at erstatte due diligence med en sælgers reverse, hvilket dels skyldes, at due diligence koster penge, og dels fordi købere ikke altid er så kreditstærke.

Nielsen Valuation Group arbejder ikke med ovenstående type virksomheder eller processer. Vi arbejder med, hvad vi betragter som komplette virksomhedsvurderinger, som først normaliserer årsrapporten og derefter kombinerer flere forskellige værdiansættelsesmetoder (ikke den sammenlignende værdiansættelsesmetode alene) og vi mener, at der altid skal foretages en fuldstændig due diligence, og at sælger ikke skal finansiere handlen Nielsen Valuation Group tilbyder mæglervirksomhed af virksomheder. Vi opkræver ikke en kommission eller et forpligtelsesgebyr. I stedet tager vi en fast beholder på månedsbasis. Vi hjælper dig fra øre til brød, herunder med at finde køber, til vurdering, til at hjælpe med due diligence mv.

En værdiansættelse af virksomhed, er den proces, som er klarlægger en virksomheds mest realistiske og sandsynlige værdi, i en virksomhedshandel mellem to uafhængige parter, som er lige motiverede til at indgå en handel. En kvalificeret værdiansættelse af en virksomhed, bør være udarbejdet efter normerne for både indre værdi og uvildig reformulering samt normalisering af regnskabet. Den egentlige udregning af virksomhedens værdi, er faktisk ret simpel og hurtig at lave, og det er typisk også det du får, når du bestiller en værdiansættelse online, uden at få et fysisk besøg og inspektion. Processen med at reformulere årsregnskabet, sammen med vægtningen og brugen af de forskellige værdiansættelsesmetoder, er det, som kræver den største tid og kompetence af hele virksomhedsvurderingen. Selve reformuleringen og normaliseringen af årsregnskabet er nemlig ofte den del, der påvirker værdiansættelsen mest. Af samme årsag bør en virksomhedsvurdering kun betragtes som reel og pålidelig, når den er udført korrekt, uafhængigt og upartisk.

De mest anvendte metoder til værdiansættelse af en virksomhed er: Markedsmetoden, indkomstmetoden og substansmetoden. De har hver især sine styrker, svagheder og deres enkelte underkategorier. Det skal bemærkes at ingen værdiansættelsesmetode i sig selv, kan stå alene ved vurderingen af en virksomhed. De skal derfor ses i et samspil med hinanden, vægtet efter virksomhedens type.

Markedsmetoden tager ikke højde for virksomhedens lønsomhed eller den sande værdi af aktiverne, som uden tvivl er de vigtigste aspekter at inddrage, ved værdiansættelsen af virksomheder. Derfor afspejler de fleste værdiansættelser, som er udarbejdet efter markedsmetoden, ikke den indre værdi.

Indkomstmetoden tager ikke højde for de aktiver, som virksomheden ejer. Derfor vil virksomheder med mange aktiver få en vildledende værdiansættelse.

Substansmetoden tager omvendt ikke hensyn til selve lønsomheden. Af den årsag vil meget lønsomme virksomheder får en forkert værdiansættelse, ved udelukkende at bruge denne metode.

Ønsker du at bruge et billigere alternativ, eller måske endda selv forsøge at værdiansætte virksomheden?

Du risikerer at tabe en eventuel retssag, fordi din værdiansættelse ikke er holdbar.

Du risikerer at konflikten mellem dig og din modpart aldrig bliver løst, hvilket kan skade forholdet mellem jer.

Du risikerer at blive snydt, når du indtræder eller udgår af et partnerskab.

Fortæl os, hvordan vi kan hjælpe dig

Vi arbejder ikke med fundraising. Når det kommer til M&A, fusioner, opkøb og salg af virksomheder, arbejder vi kun som upartiske konsulenter.

´
´