Vi tilbyder objektiv og professionell værdiansættelse, due diligence og transaktionsrådgivning til virksomheder

Kontakt os nu for en 30 min indledende konsultation.

Vi tilbyder objektiv og professionel værdiansættelse, due diligence og transaktionsrådgivning til virksomheder i hele Danmark

Kontakt os nu for en 30 min indledende konsultation.

En værdiansættelse af virksomhed, er den proces, som er klarlægger en virksomheds mest realistiske og sandsynlige værdi, i en virksomhedshandel mellem to uafhængige parter, som er lige motiverede til at indgå en handel. En kvalificeret værdiansættelse af en virksomhed, bør være udarbejdet efter normerne for både indre værdi og uvildig reformulering samt normalisering af regnskabet. Den egentlige udregning af virksomhedens værdi, er faktisk ret simpel og hurtig at lave, og det er typisk også det du får, når du bestiller en værdiansættelse online, uden at få et fysisk besøg og inspektion. Processen med at reformulere årsregnskabet, sammen med vægtningen og brugen af de forskellige værdiansættelsesmetoder, er det, som kræver den største tid og kompetence af hele virksomhedsvurderingen. Selve reformuleringen og normaliseringen af årsregnskabet er nemlig ofte den del, der påvirker værdiansættelsen mest. Af samme årsag bør en virksomhedsvurdering kun betragtes som reel og pålidelig, når den er udført korrekt, uafhængigt og upartisk.

De mest anvendte metoder til værdiansættelse af en virksomhed er: Markedsmetoden, indkomstmetoden og substansmetoden. De har hver især sine styrker, svagheder og deres enkelte underkategorier. Det skal bemærkes at ingen værdiansættelsesmetode i sig selv, kan stå alene ved vurderingen af en virksomhed. De skal derfor ses i et samspil med hinanden, vægtet efter virksomhedens type.

Markedsmetoden tager ikke højde for virksomhedens lønsomhed eller den sande værdi af aktiverne, som uden tvivl er de vigtigste aspekter at inddrage, ved værdiansættelsen af virksomheder. Derfor afspejler de fleste værdiansættelser, som er udarbejdet efter markedsmetoden, ikke den indre værdi.

Indkomstmetoden tager ikke højde for de aktiver, som virksomheden ejer. Derfor vil virksomheder med mange aktiver få en vildledende værdiansættelse.

Substansmetoden tager omvendt ikke hensyn til selve lønsomheden. Af den årsag vil meget lønsomme virksomheder får en forkert værdiansættelse, ved udelukkende at bruge denne metode.

Klik for at udvide

Værdiansættelse af virksomhed

Værdiansættelsesmetoder

Når det kommer til at værdiansætte en virksomhed, er der mange gode metoder. Nogle af metoderne er dog mere nyttige end andre. I denne artikel vil vi se nærmere på flere af disse metoder. Derudover vil vi foreslå, hvilken metode du skal bruge.

Markedsværdimetoden

Markedsværdimetoden er en meget populær metode, når nogen skal foretage en værdiansættelse af en virksomhed. Sandsynligheden er dog meget lille for, at den information, du skal bruge til denne metode, vil være nok til at give dig et godt resultat. Dette er en fejl, som mange mennesker begår, når det kommer til at værdiansætte en virksomhed .

Det er ikke svært at finde den information, du har brug for. Det er bare, at denne information meget sjældent er tilstrækkelig. I mange tilfælde er denne information også simpelthen for ufuldstændig. Derfor er det ikke en god idé at foretage en værdiansættelse af en virksomhed med kun én metode som udgangspunkt.

Markedsværdimetoden fungerer sammen med andre metoder

Hvis der derimod foretages en værdiansættelse ud fra flere metoder, kan markedsværdimetoden være en meget anvendelig metode. Men det forudsætter naturligvis, at der er oplysninger nok til at gennemføre vurderingen. Ved brug af markedsværdimetoden alene skal der være tilstrækkelig information om to almindelige salg, og disse skal være sammenlignelige. Det er dog ikke så strengt, at markedsværdimetoden ikke kan fungere som eneste metode, men noget af det materiale, der ligger til grund for vurderingen, skal i så fald være fyldestgørende. Derfor er det vigtigt at se på værdivurderinger med et kritisk blik, uanset hvilken metode den relevante vurdering bygger på.

Uanset om materialet er fuldstændigt eller ej, kan du begynde at arbejde med værdiansættelsen, når du har fået nok information til at basere vurderingen på. I flere værdiansættelser vil det være sådan, at en virksomhed kan have divergerende resultater, og derfor vil det nogle gange være en bedre tilgang at finde medianen. Hvis resultaterne er meget divergerende, vil en beregning af gennemsnittet ikke give et så præcist resultat, som man kunne ønske sig.

Hvis flere virksomheder i en og samme branche har salgstal, der viser, at de ligger tæt på hinanden (omkring 10%), vil dette fremgå af værdiansættelsen. Det forudsætter dog, at den pågældende virksomheds priser er baseret på antal kvadratmeter. Vurderingen kan også give os et fingerpeg om hvad

Kritik af markedsværdimetoden

Der er dog mange værdiansættelser, der er baseret på markedsværdimetoden, selvom vurderingerne er baseret på en sammenligning af forskellige virksomheder, hvor den eneste lighed er, at virksomhederne er til salg.

Men dette er markedsværdimetoden i en meget enkel form. Denne form for markedsværdimetode er ofte kendetegnet ved, at man ikke rigtig har nok information til at foretage en værdiansættelse, og det svækker markedsværdimetoden som metode.

Der er flere udfordringer med markedsværdimetoden. Denne metode tager ikke udgangspunkt i virksomhedens formue eller virksomhedens afkast, hvilket er noget af det mest basale hos især små virksomheder. Markedsværdimetoden fokuserer med andre ord ikke på alle de faktorer, der skal danne grundlag for en god værdiansættelse.

Nielsen virksomhedsvurdering-virksomhedsvurdering-markedsvurdering

Værdiansættelse af sæler gennem markedsværdimetoden fungerer bedst, når der er mange virksomheder, som allerede er vurderet på markedet. Metoden er almindelig blandt butikker, frisører, caféer og restauranter.

Pengestrømsmetoden og afkastmetoden

Udover markedsværdimetoden har vi pengestrømsmetoden og afkastmetoden. Mange vil nok sige, at disse metoder er mere effektive, når man sammenligner forskellige virksomheder i forskellige brancher.

De fleste vil investere i virksomheden med det højeste afkast. Pengestrømsmetoden kan beskrives som en undergruppe af afkastmetoden, men der er nogle forskelle mellem dem. Som metode er pengestrømsmetoden baseret på renteudviklingen og omregner pengestrømmen i den pågældende virksomhed.

Det er ikke gratis at låne penge. Jo større risiko, jo dyrere er det. Dette afgør også, hvor meget af renteudviklingen, der skal indgå i værdiansættelsen. En værdiansættelse af en erhvervsejendom forudsætter lav renteudvikling, mens renteudviklingen bør være høj i forbindelse med en tech-startup.

Kritik af afkastmetoden og pengestrømsmetoden

Både afkastmetoden og pengestrømsmetoden tager udgangspunkt i virksomhedens fremtidige afkast. Der er slet ikke fokus på virksomhedens aktiver. Dette fører til, at disse metoder bliver diskuteret op og ned i tankerne.

Ved anvendelse af markedsværdimetoden sammenlignes den pågældende virksomhed med andre virksomheder. Fællesnævneren for sidstnævnte er, at de er blevet solgt og købt af andre spillere. Nedenfor vil vi se nærmere på kapitaltilgangen, som betyder, at investeringer giver væsentlige gevinster. Begge disse metoder er intet andet end en teori om, hvad afkastet vil være på et senere tidspunkt.

Stoffets metode

Under stofmetoden finder vi likviditetsanalyse. Det er en metode, der tager udgangspunkt i virksomhedens materiale, altså hvad virksomheden egentlig ejer. Dette kan overvejes på flere måder, og genanskaffelsesværdien er den mest anvendte.

Det er normalt mindre virksomheder, der bruger kapitaltilgangen, og især hvis deres materiale omfatter store apparater som maskiner eller køretøjer. I praksis betyder det, at virksomhedens medarbejdere på en måde betaler for de køretøjer, de bruger, fordi virksomheden tager en stor risiko ved at købe det.

Hvis din virksomhed sælges ud fra kapitaltilgangen, vil både værdiansættelserne og købsprisen være nøjagtig den samme. Selvom eksperterne er meget uenige, er det ikke tilfældet her. Selskabets erstatningsværdi omfatter både aktiver, eventuelle indkøb der er installeret. Faktorer, der ikke indgår i genanskaffelsesværdien, er apparaternes markedsværdi, nypris eller eventuel rabat.

Likviditetsanalyse

Hvis en virksomhed har økonomiske problemer eller er på randen af ​​konkurs, kan likviditetsanalysen tages som udgangspunkt for værdiansættelsen af ​​virksomheden.

En likviditetsanalyse ser ikke på virksomheden som helhed. I stedet er det opdelt i forskellige dele. I praksis betyder det, at der forhandles om et tvangssalg af virksomheden.

Selvom udgangspunktet for forhandlingerne ikke skal påvirke interessenterne, er det ingen hemmelighed, at det gør det. Som følge heraf tilbyder mange en lavere pris end værdiansættelsen af ​​virksomheden antyder. Hvorfor? Fordi de kan!

Der er usikkerhed om, i hvilket omfang selskabets patenter og immaterielle aktiver skal indgå i en sådan værdiansættelse. Hvis patenterne og disse aktiver kan sælges på samme måde som materielle aktiver, skal de medtages. I praksis sker det meget sjældent, men muligheden er der.

Kritik af stofmetoden

Med en stofmetode spiller virksomhedens aktivitet meget lidt rolle. Dette får nogle til at tro, at dette slet ikke er en prissætning, fordi det ikke giver et fuldstændigt billede.

For nogle virksomheder er det nogle gange sådan, at virksomhedens formue er virksomheden selv. I så fald vil virksomhedens kapital og værdiansættelsen af ​​virksomheden være den samme.

Nielsen virksomhedsvurdering-virksomhedsvurdering-stofvurdering

En værdiansættelse af en virksomhed med stofmetoden fokuserer på virksomhedens formue. Dette kan være interessant for en køber af en relativt lille virksomhed. For eksempel er aktiver i form af en maskinpark noget, som en køber kan være interesseret i.

Kombination af metoder til værdiansættelse af virksomheder

En værdiansættelse baseret på afkastmetoden har fokus på virksomhedens afkast. Så indgår virksomhedens formue ikke i værdiansættelsen, og det er meget uheldigt for den pågældende virksomhed.

PE-tal eller aktiekurs er et vigtigt multiplum, når offentlige virksomheder betragtes. For værdiansættelser af private virksomheder gælder afkastmultipler. Dermed ikke sagt, at dette er en god måde at vurdere værdien af ​​en virksomhed på.

For en virksomhed med meget kapital er det ikke sikkert, at multiplen giver et korrekt billede af virksomheden. Og det er negativt taget i betragtning af værdiansættelsen af ​​virksomheden. Nogle aktiver er nemmere at sælge end andre, og det har meget med værdiansættelse at gøre. Der er nogle investorer, der er bekymrede for, hvor meget afkast de får af de virksomheder, de investerer i, og med dette udgangspunkt er cash flow-metoden eller afkastmetoden de bedste alternativer.

Med kapitaltilgangen eller likviditetsanalysen som udgangspunkt for værdiansættelsen, ser man ikke på virksomhedens overskud. Derfor kan virksomheden vurderes til en lavere pris, end den egentlig burde. Som følge heraf bruges kapitaltilgangen mest af små virksomheder, fordi overskuddet sjældent er så stort som kapital. Men som regel er det de salgbare varer, køberne er interesserede i alligevel!

Markedsværdimetoden vil heller ikke her være hensigtsmæssig, da metoden ikke er baseret på hverken virksomhedens overskud eller kapital. På trods af dette vil denne metode være det bedste udgangspunkt, så længe du har nok information at basere din vurdering på. Det er dog ikke ofte tilfældet, så det er meget sjældent, at markedsværdimetoden kan bruges til at vurdere, hvad en virksomhed egentlig er værd.

Disse kan vurdere værdien af ​​en virksomhed

Der er ingen uddannelse, der fører til en faglig titel, der ”værdier”. Dette er en ubeskyttet professionel titel. I praksis betyder det, at en værdiansættelse kan foretages af personer med forskellig baggrund og uddannelse, og at der ikke er krav om, at en konkret uddannelse skal arbejde med dette. Faktisk behøver du slet ikke uddannelse, men du skal have tilegnet dig den nødvendige viden på anden vis.

Alligevel vil det være en fordel at undersøge, hvilke fagpersoner der normalt foretager værdivurderinger. Det er især vigtigt, hvis du ønsker, at virksomhedens kunder skal tage virksomhedens værdiansættelse seriøst. Det vil være meget fordelagtigt, at prisfastsættelsen udføres af en, der er kvalificeret til opgaven. Både for virksomhedens kunder, der skal læse værdiansættelsen og virksomheden generelt.

Nedenfor vil vi se nærmere på fire forskellige professioner, hvor det at lave værdivurderinger er en af ​​deres sædvanlige arbejdsopgaver. Derudover vil vi se på, hvordan man går videre for at gennemføre en digital værdiansættelse af en virksomhed.

Specialiserede revisorer

Om den pågældende virksomhed er differentieret eller ej, er det, der afgør, hvem der skal foretage værdiansættelsen. Jo mere differentieret en virksomhed er, jo vigtigere er det, at værdiansættelsen foretages af en person, der faktisk er kompetent til opgaven. Der er dog ikke en overflod af specialiserede revisorer, og derfor kan virksomhedsmæglere og generelle virksomhedskonsulenter være rigtig gode alternativer.

Erhvervsmæglere og generelle virksomhedskonsulenter har som regel den viden, der skal til for at kunne foretage værdivurderinger for virksomheder i forskellige brancher. Jo flere brancher den pågældende kandidat er i stand til at dække, jo større efterspørgsel vil han eller hun opleve.

Erhvervsmæglere

Den traditionelle erhvervsmægler har specialiseret sig i at sælge virksomheder. Der er dog en lille faldgrube i at vælge en virksomhedsmægler til at foretage en værdiansættelse. Især hvis virksomhedsmægleren repræsenterer den part, der har taget initiativ til salget, fordi det er mere eller mindre umuligt at vide, om virksomhedsmægleren er neutral eller ej. Det bør være den, der foretager værdiansættelsen, men der er altid en reel risiko for, at den pågældende kommer frem til, at virksomheden er mere værd, hvis de mener, at deres kunde har noget at tjene på det.

Det er dog meget sjældent, at en erhvervsmægler bliver involveret i transaktioner, der har at gøre med, hvem der ejer virksomheden. Årsagen er, at disse transaktioner normalt er til nogen, der har en tilknytning til virksomheden. Det kan være virksomhedens kunder, eller en konkurrerende virksomhed eller en af ​​virksomhedens leverandører. Det er heller ikke ualmindeligt, at ejerskabet deles mellem familiemedlemmer.

Det er normalt i de større brancher, at en virksomhedsmægler er involveret i virksomhedens ejerskifte. I forbindelse hermed kan du bruge flere erhvervsmæglere. Selvom niveauet af anerkendelse, en virksomhedsmægler har, spiller en relativt lille rolle her, kan det være klogt at have det for øje. Det vigtigste er, at den pågældende erhvervsmægler er dygtig, og at personens kvalifikationer og faglighed er upåklagelig. Og der er sikkert mange, der kender til sådan en erhvervsmægler, eller i hvert fald har hørt om den. En sådan erhvervsmægler vil uden tvivl være et bedre valg end en, der beskæftiger sig med selvpromovering via eksempelvis telefonsalg.

Generelle virksomhedskonsulenter

Hvis værdiansættelser skal udføres af virksomheder, hvor kravene ikke er så skrappe som værdiansættelserne ovenfor, så kan der anvendes generelle virksomhedskonsulenter.

Det, der adskiller dem fra virksomhedsmæglere, er, at de ikke har specialiseret sig i et specifikt fagområde og derfor ikke har den dybdegående viden, der er nødvendig i situationer, der ligner dem, der er skitseret ovenfor.

Almindelige vurderingsmænd

Overordnede vurderingsmænd har også viden til at foretage værdiansættelser af virksomheder, men det betyder ikke, at der sker noget særligt ofte. En almindelig taksator påtager sig normalt opgaver, der omhandler forsikringsspørgsmål.

Selvom en sådan viden også kan være nyttig i forbindelse med værdiansættelser, er det meget sjældent, at dette kan sammenlignes med at foretage en værdiansættelse af en virksomhed.

Da en almindelig vurderingsmand har mest erfaring med forsikringsspørgsmål, kan man sige, at de meget ofte ikke har samme viden eller erfaring som en erhvervsmægler. Det er således ikke sikkert, at en vurdering foretaget af en almindelig vurderingsmand ville opfylde kravene til en god vurdering.

Digital værdiansættelse af virksomheder

Når man læser en digital værdiansættelse, skal man ikke forvente detaljerede oplysninger om en virksomhed. Det er meget sjældent, at en digital værdiansættelse indeholder det. I stedet er digitale værdiansættelser kendetegnet ved, at de indeholder generel information om flere virksomheder. Ofte er der også tale om virksomheder, der er i samme branche. Derfor kan man sige, at der er tale om en ulovlig værdiansættelse.

Det er meget sandsynligt, at virksomheder, der aktivt bruger digitale værdiansættelser, lægger større vægt på at få værdiansættelsen til at se pæn og professionel ud. Det vil i så fald ske på bekostning af selve værdiansættelsen af ​​den pågældende virksomhed. Kunden kan endda modtage vurderingsdokumentet meget kort tid efter, at transaktionen er gennemført. I de værste tilfælde kan det tage et par minutter, og der er i hvert fald klare beviser for, at værdiansættelsen ikke er nær god nok.

At præsentere denne værdiansættelse vil være et hasardspil, især hvis virksomheden skal til at forhandle med en person, der ved, hvad en rigtig god værdiansættelse er. Det kan ikke betale sig at tage sådan en risiko, for i værste fald kan det føre til, at din virksomhed ikke bliver solgt. Derudover risikerer du også, at modparten ikke længere ser dig som en seriøs spiller, hvilket vil være meget besværligt.

Virksomhedens resultatopgørelse spiller en rolle i værdiansættelsen

I en virksomhed er der flere dokumenter, der udfyldes i løbet af et driftsår. Resultatopgørelse og balance er to af dem. På trods af dette ændrer flere af de elementer, som disse dokumenter er baseret på, sig hver eneste dag. Klassiske eksempler herpå kan være virksomhedens egenkapital og tilgodehavender. Det er dog vigtigt, at de tal, der ligger til grund for værdiansættelsen af ​​en virksomhed, er opdateret. Alt andet vil føre til forkert prisfastsættelse.

På grund af dette vælger flere virksomheder at bruge software, der effektiviserer dette arbejde for dem. Takket være disse software opdateres virksomhedens tal dagligt, uanset om virksomheden har udarbejdet en resultatopgørelse endnu eller ej. Dette vil føre til, at enhver værdiansættelse bliver så god som muligt.

Når man laver en værdiansættelse af en virksomhed, er der en anden vigtig faktor. Det er, at det fremgår af vurderingsdokumentet, på hvilket tidspunkt de tal, der ligger til grund for vurderingen, er udtrukket. Dette er vigtigt for, at værdiansættelsen af ​​virksomheden er helt korrekt.

Ændres ejerskabet i virksomheden efter, at værdiansættelsen er udformet, så er sandsynligheden meget lille for, at virksomhedens resultatopgørelse hænger sammen med det niveau, virksomheden befandt sig på, da den relevante værdiansættelse blev gennemført. Hvis dette er tilfældet, så er det vigtigt, at tallene tilpasses, så de matcher virksomhedens tal på det givne tidspunkt. Der er en anden grund til, at det er vigtigt at bruge friske tal i værdiansættelsen af ​​en virksomhed. Jo friskere tallene er, jo lettere bliver det at foretage de nødvendige ændringer. Ved at datostemple vurderingsdokumenterne vil denne proces blive gjort endnu mere effektiv.

Hvad er en værdiansættelse af en virksomhed?

Hvad er en værdiansættelse af en virksomhed? Dette er ikke et spørgsmål med et meget klart svar. Det eneste, vi har, er en slags definition af begrebet værdiansættelse. Når man taler om værdiansættelse, er det, hvor meget den pågældende virksomhed er værd, man henviser til.

Men når det er sagt, er der tale om en ret vag definition, som ikke rammer sømmet helt på hovedet. Derfor er det vigtigt at finde nogen, der ved, hvad de laver, når de foretager en værdiansættelse af din virksomhed. Det kan kræve både tid og penge, men den gode værdiansættelse virksomheden står tilbage med i sidste ende vil uden tvivl være besværet værd.

Jo bedre værdiansættelsen af ​​din virksomhed er, jo stærkere står du i forhandlingerne, når det kommer til at overlade virksomheden i en andens hænder. Vurderingsdokumentet danner grundlag for, hvad modparten kan sige sig villig til at betale for din virksomhed. Så der er flere grunde til, at du bør investere i en god prissætning.

Karakteriserer en god værdiansættelse

Når man foretager værdiansættelser af virksomheder, er der nogle karakteristika, der er lidt vigtigere end andre. For at være lidt mere præcis er der fire karakteristika. Den, der skal foretage en værdiansættelse af din virksomhed, bør være kvalificeret, neutral og professionel. Det er meget vigtigt! Den pågældende bør også være dygtig i sit arbejde. Høj anerkendelse er aldrig en udflugt! Men uanset hvilken viden og erfaring den relevante erhvervsmægler (eller lignende) har, er det vigtigt ikke at lade sig blænde af det.

For det er vigtigt ikke at glemme, at værdiansættelser i virkeligheden handler om en persons vurdering. Prisfastsættelsen er baseret på opfattelsen hos den ansvarlige for værdiansættelsen, og det er ikke en selvfølge, at en anden aktør har præcis samme mening. Der er ingen uddannelseskrav til dem, der foretager værdiansættelse. Det er heller ikke sådan, at den pågældende har en fastsat standard, som de lægger til grund for udformningen af ​​vurderingsdokumentet. Derfor kan det være klogt at få flere til at kigge på virksomhedens tal, så man kan se, at der er flere, der mener det samme. Hvis der derimod er tale om en forholdsvis lille sum penge, så vil det ikke være lige så relevant.

Føler du, at der er noget galt med det vurderingsdokument, du har fået udleveret, så skal du ikke tøve et eneste sekund med at få endnu et. Der er ingen endelig beslutning om, hvor mange værdiansættelser en virksomhed kan foretage. Men skulle du ende i en situation, hvor det bliver relevant at foretage en ny værdiansættelse, så bør du sørge for at bruge en god spiller.

Neutralitet

Selvom værdivurderinger tager udgangspunkt i virksomhedsmæglerens opfattelse af virksomhedens værdi, er det en forudsætning, at personens neutralitet er i top. Værdiansættelsen skal ikke opfattes som fordelagtig for nogen af ​​parterne i transaktionen.

Derfor vil det være klogt at bruge en skuespiller, du kender, som ikke har nogen egeninteresser i den aktuelle situation. Ved at gøre det på denne måde behøver du heller ikke bekymre dig om, hvorvidt spilleren er kompetent til opgaven eller ej. Dette er derfor en god procedure til at undgå interessekonflikter.

Neutralitet er meget vigtig i tilfælde af en konflikt, der ender i retten. I sådanne tvister kan værdiansættelsen tjene som bevis, men det forudsætter, at den, der har foretaget værdiansættelsen, faktisk har været neutral.

Kvalifikation

Tidligere i artiklen nævnte vi, at der ikke er noget specifikt krav for, at nogen skal kunne hævde, at de kan lave en prisfastsættelse af din virksomhed . Det betyder dog ikke, at en person uden økonomisk uddannelse eller erfaring i denne branche automatisk kan påtage sig denne opgave. Selvom der er tale om en ubeskyttet titel, er det ikke ualmindeligt, at mange er skeptiske over for selv de mest vidende skuespillere, hvis de ikke har nogen form for uddannelse eller erfaring at referere til.

Kvalifikation er meget vigtig, og derfor vælger mange at bruge virksomhedsmæglere frem for generelle virksomhedskonsulenter eller vurderingsmænd. Årsagen er blot, at virksomhedsmæglerne skiller sig ud ved, at de har specialiseret sig inden for et bestemt område, men det gør de andre ikke. De fleste virksomheder vil naturligvis bruge aktører, der har den nødvendige viden om netop deres branche.

Faglighed

Det er også uundgåeligt, at gode værdiansættelser skal udføres på en professionel måde. Her vil den procedure, som spilleren har brugt til at designe den relevante værdiansættelse, være en god indikator. Faglige vurderinger udføres normalt fysisk, mens digitale vurderinger normalt er mindre professionelle. I praksis er det et spørgsmål om, hvorvidt aktøren har foretaget værdiansættelsen i en særskilt person (fysisk prisfastsættelse) eller ej (digital værdiansættelse).

At virksomhedens medarbejdere kommer til at møde den aktør, der foretager værdiansættelsen ansigt til ansigt, vil altid være den bedste mulighed i forbindelse med gennemførelsen af ​​en værdiansættelse. På den måde kan aktøren inddrage oplysninger, som er helt umulige at få på andre måder. Selvom det ikke er ualmindeligt udelukkende at basere prissætningen på tal hentet fra virksomhedens resultatopgørelse, vil en fysisk værdiansættelse være guld værd. For tal er noget, der let kan pyntes på, men fysiske observationer foretaget af skuespilleren er ikke styret af andre end skuespilleren selv.

Hvis værdiansættelsen viser, at spilleren ikke var professionel, vil det få konsekvenser for virksomheden. Så vil du kunne opleve ikke at blive taget seriøst af dem, du forhandler med. En værdiansættelse foretaget af en uprofessionel spiller vil være lige så meget værd, som hvis du eller en af ​​dine medarbejdere havde skrevet en lille seddel ned med, hvor meget du mener virksomheden er værd selv fem minutter før mødet skulle begynde.

Skal værdiansættelser baseres på overskud eller indkomst?

Nogle gange præsenterer virksomheder en værdiansættelse udelukkende baseret på virksomhedens omsætning, men det er helt forkert. En sådan påskønnelse vil ikke være grundig nok, og det er en type fejl, som kun amatører har råd til at begå. Professionelle virksomheder bør ikke gøre dette, medmindre de har en margin på tæt på 100 %.

Når en virksomhed har en margin på tæt på 100 %, betyder det, at virksomheden ikke har nogen omkostninger udover de faste. Det er kun for disse virksomheder, at en værdiansættelse baseret på virksomhedens overskud vil være et godt valg.

Men hvad adskiller egentlig en værdiansættelse baseret på virksomhedens omsætning fra en værdiansættelse baseret på virksomhedens overskud? Det er dybest set et spørgsmål om, hvilket multiplum der bruges. Hvis værdiansættelsen skal tage udgangspunkt i virksomhedens indkomst, er det vigtigt, at spilleren anvender et multiplum, der er lavere end det, der er brugt i en værdiansættelse baseret på virksomhedens overskud.

For virksomheder, der opgør deres margin på en anden måde, fx en brøkdel af en procent, er det virksomhedens overskud, der danner grundlag for værdiansættelsen. Så er det metoden, der giver det rigtige billede.

Nielsen-virksomhedsvurdering-virksomhedsvurdering-omsætning-overskud

En råvarevirksomhed kan have en enorm omsætning, men meget små marginer. At foretage en værdiansættelse af segl baseret på salg er derfor forkert.

Kernen i værdiansættelser af små virksomheder ligger i aktiver og overskud

Selvom en virksomhed har et stort potentiale, er det ikke noget, der indgår i værdiansættelsen (eller den endelige købspris). Dette er ofte tilfældet for tech startups.

Men det er ikke for alle, og især ikke for mindre virksomheder. Mange ser det at have potentiale som det samme som værdi, og det er ikke svært at forstå. Sådan fungerer det dog ikke i praksis, for de fleste ønsker, at købet skal være rentabelt fra starten.

Virksomhedens potentiale er et velomdiskuteret emne i forbindelse med værdiansættelsen af ​​en virksomhed, både af den ene og den anden part. Men der ligger så meget mere bag et salg og et køb, end mange tror, ​​når man går ind i det. Det er sjældent så enkelt, som du ønsker det skal være.

Værdiansættelse af tech startups - fem trin

Værdiansættelser af virksomheder vil normalt altid føre til både spekulation og usikkerhed. For nogle virksomheder vil dette være lidt værre end for andre, såsom tech startups. Generelt kan en værdiansættelse betegnes som en beregning, men den er helt forkert i forbindelse med tech-startups. Så kan vi hellere sige, at værdiansættelsen er baseret på spillerens spekulationer. Så tidligt i spillet er der meget få håndgribelige elementer.

En tech startup er kendetegnet ved, at de har store immaterielle aktiver. Det er vi stødt på tidligere i forbindelse med kapitaltilgangen, og det er alt andet end nemt at foretage en værdiansættelse ud fra dette. I forbindelse med tech startups kan opstartsperioden opdeles i fem dele, og værdivurderingen bør til enhver tid tage udgangspunkt i den del, hvori den pågældende virksomhed er beliggende.

Nedenfor vil vi tage et kig på de fem dele, som en tech startup kan opdeles i:

Trin 1 - Idéstadiet

På idéstadiet har virksomheden ingen som helst værdi. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at foretage en værdiansættelse. Derfor er det yderst sjældent, at der er nogen investorer, der ønsker at investere i den pågældende virksomhed på nuværende tidspunkt.

Trin 2 - Virksomheden er dannet

I løbet af idéfasen kommer alle detaljer om virksomheden på plads. Det går blandt andet ud på at skrive en forretningsplan, finde ud af hvilket marked du vil være en del af og definere hvilke virksomheder der bliver dine konkurrenter. I denne fase skal virksomhedens budget også opstilles. Det er først efter dette er gjort, at de første investorer begynder at vise deres interesse. På grund af at risikoen er meget høj, efterspørger mange mennesker en stor aktiepost.

Som investor er det klogt at investere i både mindre gode og meget gode virksomheder. Årsagen er, at hvis en af ​​de mindre gode virksomheder ikke formår at få hjulene til at køre rundt på sigt, så vil de virksomheder, som investoren tjener gode penge, opveje det tab, som den anden virksomhed fører til. Det er dog ingen hemmelighed, at der er meget få investorer, der er interesserede i at investere på nuværende tidspunkt, for det er stadig meget tidligt i spillet.

Det er meget vanskeligt at foretage en værdiansættelse i denne fase.

Trin 3 - Klar til daglig drift

I trin tre begynder virksomheden at gøre klar til den daglige drift. Virksomheden er begyndt at ansætte folk, og holdningen hos de potentielle investorer begynder at ændre sig. Nu handler det om meget mere end blot en abstrakt idé.

Trin tre er vigtigt af mange grunde. Ikke alene begynder hjulene at snurre langsomt, men sikkert, men det er også i løbet af dette trin, at mange virksomheder får deres allerførste investor. Det er også den eneste periode, hvor virksomheden kan sænke skuldrene lidt, lidt som et stille-før-stormen-øjeblik, for snart vil virksomheden tage fart og begynde at vokse. Det kan dog nævnes, at det er meget sjældent, at det er tilfældet for typiske tech startups.

Dette trin kan på mange måder sammenlignes med notering. På nuværende tidspunkt viser mange interesse for aktierne, som på sigt bliver sat til salg. Med andre ord er børsnotering en vigtig milepæl for enhver virksomhed.

Trin 4 - Salgsstart

På trin fire slutter flere og flere investorer sig til holdet. Aktiekursen er skudt op i forhold til kurserne i trin tre. Med en tech startup plejer salgsvolumen dog ikke at være på et meget imponerende niveau. En anden måde at beskrive dette trin på er at sige, at det koncept, som virksomheden er baseret på, forsvares under dette trin.

Når virksomheden er i stand til at forsvare sit koncept, og investorerne ser, at de kan have gavn af at investere i det, så gør mange det. På et meget tidligt tidspunkt er det ofte virksomheden selv, der skal kontakte investorerne. I løbet af trin fire ændrer dette sig, så nu er det investorerne, der henvender sig til virksomheden selv.

Trin 5 - Vækststadiet

I trin fem vil de fleste virksomheder opleve, at salgstallene stiger. Derfor siges det, at de er kommet ud af opstartsfasen, og gået ind i vækststadiet. På dette stadium vokser virksomheden for hver dag, der går. Fra nu af vil virksomheden blive anerkendt og sidestillet med andre virksomheder. Ikke desto mindre er det ikke ualmindeligt, at virksomhedens rentabilitet og skalerbarhed stadig overvåges. En værdiansættelse med afkastmetoden kan give et godt billede af, hvad virksomheden er værd.

Værdiansættelse af en virksomhed i en eventuel salgssituation

Formålet med en værdiansættelse af en virksomhed er at kortlægge, hvad den pågældende virksomhed vil være værd i en eventuel salgssituation. Sådan en transaktion foregår normalt mellem to parter, der ønsker, at dette skal ske. En god værdiansættelse er altid baseret på egenværdiprincippet.

Det er dog ret nemt at finde ud af, hvad en virksomhed er værd . En værdiansættelse er normalt resultatet af en forholdsvis simpel proces. Medmindre du beder om en mere detaljeret værdiansættelse af virksomheden, får du en værdiansættelse, der er meget generel.

Den mest tidskrævende del af en værdiansættelsesproces er at finde ud af, hvilke værdiansættelsesmetoder der er bedst egnede til at foretage en værdiansættelse af den pågældende virksomhed. Dette arbejde udføres af en professionel skuespiller, som har den nødvendige viden til at udføre denne opgave. Normaliseringen af ​​virksomhedens regnskaber er et element, der utvivlsomt vil påvirke værdiansættelsen af ​​virksomheden. Derfor er det meget vigtigt, at enhver værdiansættelse udføres af en aktør, der ved, hvad de laver.

Metoder til værdiansættelse

Når der skal foretages en værdiansættelse af en virksomhed, er der forskellige metoder, som det vil være relevant at anvende:

  • Sammenlignende værdiansættelse
  • Værdiansættelse baseret på ressourceanalyse
  • Returmetoden

Der er en fællesnævner for alle disse metoder, og det er, at de er helt forskellige. Sammenlignende værdiansættelse og afkastmetoden er to metoder, der ikke kan sammenlignes med hinanden på detaljeringsniveau. Der er fordele og ulemper ved hver metode, og det gælder også prissætning baseret på ressourceanalyse. Dermed kan man sige, at der ikke findes en metode, der er helt perfekt i forbindelse med værdiansættelser af virksomheder.

Den første metode, sammenlignende værdiansættelse, er ikke baseret på virksomhedens rentabilitet. Det er heller ikke baseret på, hvilke ressourcer den pågældende virksomhed har til rådighed. Da der er tale om helt elementære faktorer i forbindelse med værdien af ​​en virksomhed, er det svært at se, hvordan dette kan være en meget effektiv metode i forbindelse med værdiansættelse af en virksomhed.

Afkastmetoden er i højere grad baseret på virksomhedens rentabilitet. Det er dog en metode, der ikke lægger vægt på virksomhedens tilgængelige ressourcer. Så hvis det er sådan, at virksomheden har mange ressourcer, så vil værdiansættelsen ikke danne et godt nok billede af den pågældende virksomhed.

Sidstnævnte metode, værdiansættelse baseret på ressourceanalyse, tager i modsætning til afkastmetoden ikke højde for virksomhedens rentabilitet. I forbindelse med denne metode er det, som navnet antyder, virksomhedens disponible ressourcer, der er i centrum. I praksis betyder det, at virksomheder med høj lønsomhed vil kunne opleve, at værdiansættelsen tegner et ret forkert billede af deres virksomhed.

Læs mere: Hvordan værdsætter man en virksomhed?

Ønsker du at bruge et billigere alternativ, eller måske endda selv forsøge at værdiansætte virksomheden?

Du risikerer at tabe en eventuel retssag, fordi din værdiansættelse ikke er holdbar.

Du risikerer at konflikten mellem dig og din modpart aldrig bliver løst, hvilket kan skade forholdet mellem jer.

Du risikerer at blive snydt, når du indtræder eller udgår af et partnerskab.

Kontaktformularen virker ikke. Send e-mail til christoffer@nielsenvaluationgroup.com

´
´