Om virksomhedsvurdering

Om virksomhedsvurdering

En virksomhedsvurdering er en professionel, uvildig og kvalificeret mening om værdien af ​​en virksomhed. Det er et unøjagtigt fag, der kræver en vis mængde god og kvalificeret erfaring fra branchen. Som det ligger i ordene, er formålet at bestemme en virksomheds værdi. Det er ofte nødvendigt lave sådan en konkret værdiansættelse f.eks. ved køb og salg af virksomheder eller ved et generationsskifte. De fleste af de sager som vi behandler, er hvor en forretningspartner enten ønsker at købe sig ind, eller sælge sig ud. Det gør det derfor let for os at følge op på vores egne værdiansættelser, til en intern kvalitetskontrol. De transaktioner, der afviger fra vores værdiansættelse, skyldes normalt en afvigelse fra princippet om dagsværdi eller interne transaktioner i familieejede virksomheder.

Læs mere her

De mest almindelige årsager til at vælge os til værdiansættelsen af din virksomhed:

  • Du ønsker at købe din forretningspartner ud
  • Du ønsker at en ny forretningspartner køber sig ind
  • Køb af virksomhed
  • Salg af virksomhed
  • Retssager
  • Voldgift
  • Generationsskifte i familieejede virksomheder
  • Ved ansøgning om lån
  • For nysgerrighedens skyld
  • Exit-strategi, så du kan øge værdien af din virksomhed inden et salg

Vi udfører også værdiansættelse af virksomheder af andre årsager end ovennævnte, så tøv ikke med at kontakte os.

Jobbet som uvildig vurderingsmand

En virksomheds værdi er i princippet det beløb, som nogen er villig til at betale for virksomheden. Omvendt har dette princip faktisk slet ingen hold i virkeligheden. Hvis vi antager, at virksomhedsejer John Doe overvejer at sælge sin virksomhed og får lavet en uvildig virksomhedsvurdering. Virksomhedskøberen Jane Doe kontakter så John og giver et tilbud på virksomheden, som er under virksomhedens værdiansættelse. Dette gør ikke i sig selv at virksomheden med det samme bliver mindre værd. Men omvendt hvis Jane Doe ville byde over virksomhedens værdiansættelse, så vil virksomheden angiveligt kunne være det værd, hvis handlen gennemføres. Det betyder derfor, at et højere bud ikke ændrer virksomhedens værdi i sig selv. Når du er i retten eller endda i tvister uden for domstolene, er det almindeligt med påstande om, at nogen er villige til at betale et bestemt beløb for en virksomhed. Dette betyder ikke noget, før køberen går videre og lukker handlen. Først dér kendes virksomhedens egentlige værdi.

Virksomhedens værdi kan derfor kun “flyttes” i retningen af en virkelig køber, der altså ender med at gennemføre en handel. Det er derfor, der er behov for uafhængige og objektive virksomhedsvurderingsmænd. Forretningsmæglere og advokater kan typisk ikke betragtes som upartiske, fordi de ofte kun repræsenterer sælgeren og dermed har en forudindtaget interesse i at opkræve et honorar. Jobbet som en ordentlig, uafhængig og uvildig virksomhedsvurderingsmand er at handle og tænke som om han eller hun var køberen, der med stor sandsynlighed ender med at gennemføre handlen i den sidste ende.

En ureguleret branche med tvivlsomt ry

I ingen af ​​de større engelsktalende lande findes der en licens eller autorisation til uvildige vurderingsmænd og værdiansættelsen af virksomheder. Du skal derfor være opmærksom på eventuelle falske udsagn, som påstår dette. At udgive sig for at være et autoriseret erhverv, der ikke findes, er misvisende. I USA findes en række ikke-obligatoriske medlemsforeninger. Nogle vurderingsmænd går ind for disse og andre gør ikke.

Vi anser vores branche inden for virksomhedsvurdering, for at have et udviklingspotentiale, når det kommer til omdømme. Primært på grund af antallet af virksomhedsvurderinger, som foretages helt uden nogen form for fysisk inspektion eller interview, kombineret med hvor få, der rent faktisk har en politik mod antikorruption. Sådan en type værdiansættelse kan alt for let manipuleres eller skabe et vildledende billede, eller måske endda ende i situationer med en forudindtaget holdning og gearing over værdiansættelsen.

En værdiansættelse af virksomhed, er den proces, som er klarlægger en virksomheds mest realistiske og sandsynlige værdi, i en virksomhedshandel mellem to uafhængige parter, som er lige motiverede til at indgå en handel. En kvalificeret værdiansættelse af en virksomhed, bør være udarbejdet efter normerne for både indre værdi og uvildig reformulering samt normalisering af regnskabet. Den egentlige udregning af virksomhedens værdi, er faktisk ret simpel og hurtig at lave, og det er typisk også det du får, når du bestiller en værdiansættelse online, uden at få et fysisk besøg og inspektion. Processen med at reformulere årsregnskabet, sammen med vægtningen og brugen af de forskellige værdiansættelsesmetoder, er det, som kræver den største tid og kompetence af hele virksomhedsvurderingen. Selve reformuleringen og normaliseringen af årsregnskabet er nemlig ofte den del, der påvirker værdiansættelsen mest. Af samme årsag bør en virksomhedsvurdering kun betragtes som reel og pålidelig, når den er udført korrekt, uafhængigt og upartisk.

De mest anvendte metoder til værdiansættelse af en virksomhed er: Markedsmetoden, indkomstmetoden og substansmetoden. De har hver især sine styrker, svagheder og deres enkelte underkategorier. Det skal bemærkes at ingen værdiansættelsesmetode i sig selv, kan stå alene ved vurderingen af en virksomhed. De skal derfor ses i et samspil med hinanden, vægtet efter virksomhedens type.

Markedsmetoden tager ikke højde for virksomhedens lønsomhed eller den sande værdi af aktiverne, som uden tvivl er de vigtigste aspekter at inddrage, ved værdiansættelsen af virksomheder. Derfor afspejler de fleste værdiansættelser, som er udarbejdet efter markedsmetoden, ikke den indre værdi.

Indkomstmetoden tager ikke højde for de aktiver, som virksomheden ejer. Derfor vil virksomheder med mange aktiver få en vildledende værdiansættelse.

Substansmetoden tager omvendt ikke hensyn til selve lønsomheden. Af den årsag vil meget lønsomme virksomheder får en forkert værdiansættelse, ved udelukkende at bruge denne metode.

Ønsker du at bruge et billigere alternativ, eller måske endda selv forsøge at værdiansætte virksomheden?

Du risikerer at tabe en eventuel retssag, fordi din værdiansættelse ikke er holdbar.

Du risikerer at konflikten mellem dig og din modpart aldrig bliver løst, hvilket kan skade forholdet mellem jer.

Du risikerer at blive snydt, når du indtræder eller udgår af et partnerskab.

Fortæl os, hvordan vi kan hjælpe dig

Kontaktformularen virker ikke, send venligst en email til [email protected]

´
´