Vores fysiske inspektion

Værdiansættelser uden en fysisk inspektion kan manipuleres

Værdiansættelser uden en fysisk inspektion i virksomheden, er meget let at manipulere med. Af den årsag accepteres sådanne værdiansættelser sjældent af domstolene. Der kan dog gøres undtagelser, i tilfælde hvor virksomheden eksempelvis ikke eksisterer længere, f.eks. hvis bygningen er brændt eller i tilfælde hvor der er tale om en ren online forretning, som anvender dropshipping. Hvis din virksomhed ikke er af den type eller noget lignende, vil domstolene muligvis ikke acceptere en værdiansættelse uden en fysisk inspektion, fordi det så let kan udsættes for manipulation. Det skaber derfor også en situation, hvor din modpart også kan vælge at ignorere værdiansættelsen, på grund af dens manglende validitet. Nedenfor har vi opstillet to fiktive scenarier på, hvordan værdiansættelser uden en fysisk inspektion på stedet, kan manipuleres mod en enten højere eller lavere værdi.

Scenarie 1:

Big Rig Dealership Inc er den største udlejer af store erhvervskøretøjer i USA. Virksomhedens primære forretning fokuserer på lastbiler, som skal anvendes til at flytte tungt udstyr i forbindelse med minedrift og olieproduktion. Virksomhedens hovedindtægt er udlejning af spritnye traktorer og trailere. Da de har et solidt netværk i branchen, får de hurtigt nyheden om, at en fabrik i North Dakota skal flyttes til Texas. Ingen af vognmandsvirksomhederne i branchen har de nødvendige ressourcer, til at nå så stor en opgave inden for deadline, og konkurrenterne er ikke villige til at samarbejde på tværs af hinanden, på grund af en konflikt indbyrdes imellem dem. Big Rig Dealership Inc har dog et rimelig stort lager af helt nye lastbiler og trailere. Faktisk som de eneste i branchen, hvilket har skabt en monopollignende situation, hvor de kan sætte prisen som de vil. Parterne bliver enige om en pris for køretøjerne, og jobbet starter og bliver afsluttet. Big Rig Dealership Inc ender derfor med en utrolig flot resultatopgørelse ved udgangen af regnskabsåret og balancen har kun små justeringer i forhold til sidste år.

Når Big Rig Dealership Inc så senere værdiansættes af en vurderingsmand, som ikke foretager en fysisk inspektion, får virksomheden en meget høj værdiansættelse. For vurderingsmanden vil så ikke vide, at der tidligere var helt nye lastbiler og trailere, som blev udlejet for en pris, der er meget højere end gennemsnittet på markedet. Samtidig er værdiforskellen mellem spritnye køretøjer og brugte køretøjer væsentlig, og det vil forvirrede værdiansættelsen med millioner af kroner, på trods af det lave kilometertal på køretøjerne.

Scenarie 2:

Aviation Welding Specialists LLC er en underleverandør i branchen for produktion af flyvemaskiner. Det er en virksomhed med mange aktiver, og lige præcis deres specielle svejseudstyr er utrolig dyrt i indkøbspris. Det meste af deres udstyr er ældre end fem år. Virksomheden har en serviceafdeling, der er dedikeret til at vedligeholde det specielle udstyr, så det forhåbentligt kan holde i mange år frem. Deres konkurrent Aircraft Fuselage Welding LLC har udvist en interesse i at købe Aviation Welding Specialists LLC. Da begge direktører i de to virksomheder er dygtige forretningsfolk og gode til at forhandle, når de ikke selv frem til at pris for selskabet. De vælger derfor at bruge en uvildig vurderingsmand til at værdiansætte virksomheden.

Når virksomheden så værdiansættes af en vurderingsmand, der ikke foretager en fysisk inspektion af svejseudstyret, vil vurderingsmanden værdiansætte svejseudstyret til den bogførte værdi. Det vil i dette tilfælde gøre værdien af disse aktiver meget lav. Markedsværdien på dette tidspunkt er nemlig meget højere, end den afskrevne værdi, fordi der er blevet afskrevet for meget samtidig med at udstyret er blevet serviceret. Men det ser vurderingsmanden ikke, fordi han ikke bruger sin energi på at inspicere aktiverne fysisk.

En værdiansættelse af virksomhed, er den proces, som er klarlægger en virksomheds mest realistiske og sandsynlige værdi, i en virksomhedshandel mellem to uafhængige parter, som er lige motiverede til at indgå en handel. En kvalificeret værdiansættelse af en virksomhed, bør være udarbejdet efter normerne for både indre værdi og uvildig reformulering samt normalisering af regnskabet. Den egentlige udregning af virksomhedens værdi, er faktisk ret simpel og hurtig at lave, og det er typisk også det du får, når du bestiller en værdiansættelse online, uden at få et fysisk besøg og inspektion. Processen med at reformulere årsregnskabet, sammen med vægtningen og brugen af de forskellige værdiansættelsesmetoder, er det, som kræver den største tid og kompetence af hele virksomhedsvurderingen. Selve reformuleringen og normaliseringen af årsregnskabet er nemlig ofte den del, der påvirker værdiansættelsen mest. Af samme årsag bør en virksomhedsvurdering kun betragtes som reel og pålidelig, når den er udført korrekt, uafhængigt og upartisk.

De mest anvendte metoder til værdiansættelse af en virksomhed er: Markedsmetoden, indkomstmetoden og substansmetoden. De har hver især sine styrker, svagheder og deres enkelte underkategorier. Det skal bemærkes at ingen værdiansættelsesmetode i sig selv, kan stå alene ved vurderingen af en virksomhed. De skal derfor ses i et samspil med hinanden, vægtet efter virksomhedens type.

Markedsmetoden tager ikke højde for virksomhedens lønsomhed eller den sande værdi af aktiverne, som uden tvivl er de vigtigste aspekter at inddrage, ved værdiansættelsen af virksomheder. Derfor afspejler de fleste værdiansættelser, som er udarbejdet efter markedsmetoden, ikke den indre værdi.

Indkomstmetoden tager ikke højde for de aktiver, som virksomheden ejer. Derfor vil virksomheder med mange aktiver få en vildledende værdiansættelse.

Substansmetoden tager omvendt ikke hensyn til selve lønsomheden. Af den årsag vil meget lønsomme virksomheder får en forkert værdiansættelse, ved udelukkende at bruge denne metode.

Ønsker du at bruge et billigere alternativ, eller måske endda selv forsøge at værdiansætte virksomheden?

Du risikerer at tabe en eventuel retssag, fordi din værdiansættelse ikke er holdbar.

Du risikerer at konflikten mellem dig og din modpart aldrig bliver løst, hvilket kan skade forholdet mellem jer.

Du risikerer at blive snydt, når du indtræder eller udgår af et partnerskab.

Fortæl os, hvordan vi kan hjælpe dig

Kontaktformularen virker ikke, send venligst en email til [email protected]

´
´