Vores interview

Værdiansættelser uden et interview kan være misvisende

Værdiansættelser, som udføres uden et kvalitativt interview, kan resultere i en misvisende værdi. Af den årsag, accepteres sådanne værdiansættelser sjældent af domstolene. Der er dog enkelte undtagelser, eksempelvis ved virksomheder uden den store aktivitet. Det kunne være virksomheder der f.eks. primært ejer ejendomme, hvilket ikke nødvendigvis kun indebærer fast ejendom, men også andre typer ejendom. Men når virksomheden har en eller anden form for aktivitet, så er et interview påkrævet, da det ellers vil være meget usandsynligt, at vurderingsmanden opnår den rigtige forståelse af forretningen. Nedenfor er der opstillet to fiktive scenarier for, hvordan værdiansættelser uden et interview kan manipuleres mod en enten højere eller lavere værdi.

Scenarie 1:

Jane Doe Design A/S er en virksomhed, der designer forskellige typer af logoer. Deres primære kunder er større virksomheder. En af deres kunder, som er en stor drikkevareproducent, har valgt at sagsøge Jane Doe Design A/S, da de mener at en af logoerne de har lavet, krænker ophavsretten. Jane Doe Design A/S tror ikke selv på at de har krænket nogen form for ophavsret, og mener derfor, at deres chance for at vinde en retssag er ret høj. Selvom det potentielt kunne være sandt, har retssagen kostet dem utroligt mange penge, tid og ressourcer, og virksomheden ser nu ud til at have lidt et stort tab i regnskabsåret. De bliver endda måske nødt til at skære ned i andre vigtige udgifter, på grund af den manglende likviditet, som ellers ikke før var et problem. Hvad, som er endnu værre end at miste en vigtig kunde og have et dårligt regnskabsår, er, hvis dette kommer til offentlighedens kendskab, da de så risikerer at miste endnu flere af deres nøglekunder.

Når denne virksomhed så senere værdiansættes af en vurderingsmand, som ikke fysisk inspicerer og afholder et interview, får Jane Doe Design A/S en for høj værdiansættelse. Vurderingsmanden vil nemlig være uvidende omkring denne situation, fordi han ikke har brugt den rette tid og mængde ressourcer på at vurdere virksomheden. Virksomheden kan, i dette tilfælde, muligvis være meget mindre værd end den vurderede værdi.

Scenarie 2:

Jane Doe Rengøring ApS er et rengøringsfirma med i alt 15 ansatte, som er beliggende i en lille by, hvor et enkelt stort firma skaber de fleste jobs. Dette firma beslutter sig for at outsource rengøringen, i stedet for at bruge interne medarbejdere til jobbet. Da Jane Doe Rengøring ApS er det eneste rengøringsfirma i byen, får de naturligvis rengøringstjansen. Ejeren af Jane Doe Rengøring ApS har al grund til at være glad, efter at have fået så stor en opgave, og alle de rengøringsassistenter, som blev fyret fra byens store firma, er nu straks blevet tilbudt job i Jane Doe Rengøring ApS. Det var jo netop de samme medarbejdere, som allerede var bekendt med rutinerne hos det store firma. Nu skulle de så bare arbejde med et andet firmanavn på skjorten. Situationen vakte selvfølgelig stor omtale og opmærksomhed i de lokale nyhedsmedier. Jane Doe Rengøring ApS fik derfor en stor portion positiv omtale helt gratis, hvilket resulterede i endnu flere arbejdsopgaver til rengøringsfirmaet. Jane Doe Rengøring ApS er nu på vej mod deres hidtil bedste regnskabsår.

Når rengøringsvirksomheden så senere skal vurderes af en vurderingsmand, der ikke møder dem fysisk og afholder et interview, vil værdiansættelsen ofte ende i en alt for lav vurdering. Vurderingsmanden vil netop ikke være klar over den lukrative situation, som Jane Doe Rengøring ApS er endt i, fordi han ikke har brugt sin tid og energi på at møde sin klient fysisk. Rengøringsfirmaet er i gang med at fordoble sin omsætning i forhold til sidste år, men i dette tilfælde ender det slet ikke med at påvirke værdiansættelsen, fordi vurderingsmanden ikke er klar over det.

En værdiansættelse af virksomhed, er den proces, som er klarlægger en virksomheds mest realistiske og sandsynlige værdi, i en virksomhedshandel mellem to uafhængige parter, som er lige motiverede til at indgå en handel. En kvalificeret værdiansættelse af en virksomhed, bør være udarbejdet efter normerne for både indre værdi og uvildig reformulering samt normalisering af regnskabet. Den egentlige udregning af virksomhedens værdi, er faktisk ret simpel og hurtig at lave, og det er typisk også det du får, når du bestiller en værdiansættelse online, uden at få et fysisk besøg og inspektion. Processen med at reformulere årsregnskabet, sammen med vægtningen og brugen af de forskellige værdiansættelsesmetoder, er det, som kræver den største tid og kompetence af hele virksomhedsvurderingen. Selve reformuleringen og normaliseringen af årsregnskabet er nemlig ofte den del, der påvirker værdiansættelsen mest. Af samme årsag bør en virksomhedsvurdering kun betragtes som reel og pålidelig, når den er udført korrekt, uafhængigt og upartisk.

De mest anvendte metoder til værdiansættelse af en virksomhed er: Markedsmetoden, indkomstmetoden og substansmetoden. De har hver især sine styrker, svagheder og deres enkelte underkategorier. Det skal bemærkes at ingen værdiansættelsesmetode i sig selv, kan stå alene ved vurderingen af en virksomhed. De skal derfor ses i et samspil med hinanden, vægtet efter virksomhedens type.

Markedsmetoden tager ikke højde for virksomhedens lønsomhed eller den sande værdi af aktiverne, som uden tvivl er de vigtigste aspekter at inddrage, ved værdiansættelsen af virksomheder. Derfor afspejler de fleste værdiansættelser, som er udarbejdet efter markedsmetoden, ikke den indre værdi.

Indkomstmetoden tager ikke højde for de aktiver, som virksomheden ejer. Derfor vil virksomheder med mange aktiver få en vildledende værdiansættelse.

Substansmetoden tager omvendt ikke hensyn til selve lønsomheden. Af den årsag vil meget lønsomme virksomheder får en forkert værdiansættelse, ved udelukkende at bruge denne metode.

Ønsker du at bruge et billigere alternativ, eller måske endda selv forsøge at værdiansætte virksomheden?

Du risikerer at tabe en eventuel retssag, fordi din værdiansættelse ikke er holdbar.

Du risikerer at konflikten mellem dig og din modpart aldrig bliver løst, hvilket kan skade forholdet mellem jer.

Du risikerer at blive snydt, når du indtræder eller udgår af et partnerskab.

Fortæl os, hvordan vi kan hjælpe dig

Kontaktformularen virker ikke, send venligst en email til [email protected]

´
´